"straffbar" - angielskie tłumaczenie

SV

"straffbar" po angielsku

SV straffbar
volume_up
{przymiotnik}

straffbar (też: olaglig, kriminell, brottslig, brott-)
volume_up
criminal {przym.}
Av denna anledning är handlingen straffbar enligt tysk straffrätt.
That is why German criminal law makes this a punishable crime.
Denna typ av verksamhet bör inte bara vara straffbar, utan den bör också klassificeras som ett brott.
Not only should this type of activity be punishable, but it should be classed as a criminal offence.
När det handlar om en straffbar gärning kan människor vända sig till polisen eller vidta andra rättsliga åtgärder.
In the case of a criminal offence, people can ask for the support of the police, or can take other legal action.
straffbar (też: förbjuden, straffbara, straffvärd)
Av denna anledning är handlingen straffbar enligt tysk straffrätt.
That is why German criminal law makes this a punishable crime.
En svår överträdelse mot miljörätten är alltså inte obetingat straffbar i alla medlemsstater.
A serious breach of environmental law is therefore not necessarily punishable in every Member State.
När är den genuint farlig och följaktligen straffbar?
When is it genuinely dangerous and therefore punishable?
straffbar (też: kriminell, straff-, fångvårds)
volume_up
penal {przym.}

Synonimy (szwedzki) dla "straffbar":

straffbar
Swedish

Przykłady użycia - "straffbar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishBekämpandet försvåras när det inte finns någon definition av vad straffbar pornografi är.
It is difficult if there is no definition of what illegal pornography is.
SwedishEnligt tysk rätt är inte bara ett förnekande utan även en bagatellisering av Auschwitz straffbar.
Under German law it is a crime to deny Auschwitz or to minimise it.
SwedishMen i det fall som ni nämnde är inte konsumenten straffbar.
But in the case which you have mentioned the consumer does not make himself liable to prosecution.
Swedishen straffbar handling som bestraffas med minst ett års fängelse.
In the German text a Verbrechen is an offence (Straftat) carrying a penalty of at least one year's imprisonment.
SwedishVi måste fråga oss om det inte vid vissa tillfällen kan vara en straffbar försummelse att låta data vara anonyma.
We must question whether keeping data anonymous is not a culpable omission at a specific point in time.
SwedishKonsumenten själv gör ju sig inte straffbar eller bryter mot lagarna, såvida inte han vill köpa läkemedel som är klart förbjudet.
Nor does the consumer make himself liable to prosecution or contravene any laws unless he is intending to buy medicines which are clearly prohibited.
SwedishRegeringskonferensen syftar till att tömma våra grundlagar och författningar på innehåll och lämna efter sig en demokratisk skuld till väljarna, men denna grundlagstömning är inte straffbar.
The asset under our constitutions is the right of voters to be heard and to choose representatives who can pass laws on our behalf.
SwedishFör det andra: Kommissionens meddelande om riktlinjer för forskningspolitiken saknar enligt min mening ett strategiskt uttalande om forskning som är straffbar i medlemsstaterna.
If we are to comply with the Lisbon Strategy, we also need to support excellent basic research as the driving force for technological development, growth and competitiveness.