"stråla" - angielskie tłumaczenie

SV

"stråla" po angielsku

SV stråla
volume_up
[strålade|har strålat] {czasownik}

1. ogólne

stråla (też: utstråla, sända ut, mysa, le)
Beam us onto the planet!
stråla (też: kungöra, gå på, brinna, lysa)
stråla (też: glöda, blossa)
Det kommer att få oss att stråla av självrättfärdighet.
It will give us a glow of self-righteousness.
stråla

2. "till exempel en tumör"

stråla (też: utstrålar)

Synonimy (szwedzki) dla "stråla":

stråla

Przykłady użycia - "stråla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVad som däremot var mindre väntat var att de pluralistiska krafterna kunde stråla samman i en sådan utsträckning.
However, what was less expected was the degree to which the pluralistic forces were able to get together.
SwedishOch många av våra nya medlemsstater betraktas som transitländer från vilka människor kan stråla samman i Västeuropa.
And many of our new Member States are regarded as transit countries, from which people can converge on Western Europe.
SwedishKommissionen förväntar sig att rättspraxisen i Strasbourg och Luxemburg kommer att utvecklas på ett harmoniskt sätt och stråla samman under de kommande åren.
The Commission expects case-law of Strasbourg and of Luxembourg to develop harmoniously and converge in the coming years.
SwedishVi har visserligen ännu inte någon lösning på problemet med kärnavfall, som kommer att stråla i århundraden, ja i årtusenden, men vi producerar dem, dag för dag!
Although we do not have a solution for nuclear waste yet and it will continue to be radioactive for centuries, indeed for millennia, we go on producing more every day!
SwedishLikaså kan vetenskapsmännen ändra uppfattning om de kan stråla samman med fiskarna, och upptäcka att de inte alls är bovar, som satt sig i sinnet att förgöra bestånden.
Likewise the viewpoints of the scientists can change if they get together with the fishermen and find out that they are not all baddies, intent on destroying stocks.
SwedishJag anser att det finns ett tillfälle här för tre EU-institutioner - experter från parlamentet, från rådet och från kommissionen - att stråla samman som en styrgrupp.
It seems to me there is an opportunity here for the three institutions of the European Union - experts from Parliament, from the Council, from the Commission - to come together as a steering group.