"stereotyp" - angielskie tłumaczenie

SV

"stereotyp" po angielsku

SV stereotyp
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

stereotyp (też: generalisering, fördom)
Stereotyp framställning av kvinnor är mycket farligare än stereotyp framställning av män.
Stereotyping of women is much more dangerous than stereotyping of men.
EU är en politisk fråga, inte en stereotyp, och det krävs tydliga riktlinjer, inte en kompromiss till varje pris.
Europe is a political issue, not a stereotype, for which clear guidelines are needed, and not a compromise at any cost.
Ett försök att införa EU-omfattande regler om hur de båda könen ska framställas i reklam skulle skapa ett slags homogeniserad, steril stereotyp.
Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.

Przykłady użycia - "stereotyp" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishPersonlig ovilja kan inte åberopas som stöd för ”stereotyp lagstiftning”.
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
SwedishStereotyp framställning av kvinnor är mycket farligare än stereotyp framställning av män.
Stereotyping of women is much more dangerous than stereotyping of men.
SwedishMotståndet riktade sig mot en stereotyp politik och mot att det skrivs in-blanco-checkar för framtiden.
It was opposition to knee-jerk politics and to the writing of blank cheques for the future.
SwedishJag är glad över att den gemensamma resolutionen är balanserad och inte en stereotyp reaktion.
   Mr President, I am pleased the joint resolution is balanced and not a knee-jerk reaction.
SwedishDet tjänar bara till att ge stöd å en generaliserad, stereotyp, negativ bild av Turkiet och de turkiska folken.
These merely serve to sustain generalised, stereotypical, negative images of Turkey and the Turkish peoples.
SwedishDet liknar en stereotyp av rådet.
SwedishEU är en politisk fråga, inte en stereotyp, och det krävs tydliga riktlinjer, inte en kompromiss till varje pris.
It is now seeking to take home at least one positive result, by promoting the announcement of this Statute, which I believe is an important moment in the life of Parliament.
SwedishUppriktigt talat kan vi inte driva den viktiga frågan om asyl och invandring med hjälp av en stereotyp retorik som endast upprör och underblåser farhågorna hos vår befolkning.
Quite frankly, we cannot run the important issue of asylum and immigration on knee-jerk rhetoric that only upsets and fuels the anxieties of our population.