"stå inför" - angielskie tłumaczenie

SV

"stå inför" po angielsku

EN

SV stå inför
volume_up
{czasownik}

stå inför (też: acceptera, klä, ligga mot, räkna med)
volume_up
to face {czas.}
Det är det problem, som vi kommer att stå inför under de kommande åren.
That is the problem that will face us during the next few years.
Vid nästa rådsmöte kommer man att stå inför en viktig fråga, frågan om utvidgning.
(EL) Mr President, the next Council will face a major issue, the issue of enlargement.
Om vi inte lyckas med detta kommer vi att stå inför många problem.
Failing this, we will have to face many problems.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "stå inför"

stå czasownik
inför przyimek
English
införa czasownik
sta przysłówek

Przykłady użycia - "stå inför" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishOm terrorister skulle lägga beslag på detta material skulle vi stå inför ödeläggelse.
If terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
SwedishOm vi tog bort detta ord skulle vi fortfarande stå inför urval av embryon.
Doing so would mean that we would still be faced with the selection of embryos.
SwedishDetta är oerhört viktigt för alla som kommer att stå inför EU-medborgarna.
This is of extreme importance for all who will stand before the citizens of Europe.
SwedishOm kommissionen vill samma sak, varför vill den då inte stå för det inför rådet?
If the Commission wants the same, then why does it not stand up for it against the Council?
SwedishDet är något vi kommer att få stå till svars för inför medborgarna i det förenade Europa.
This is something we will be accountable for to the citizens of the united Europe.
SwedishDen bör stå till svars inför sina ägare, vilket i slutändan är unionens medborgare.
It should be fully accountable to the people who own it, the citizens of the European Union.
SwedishDet kan man i slutänden inte stå för inför någon, inte heller vår väljarkår.
How would you justify it to anyone, let alone to our own electorate.
SwedishPolitiker måste emellertid alltid tänka på morgondagen och på vad vi kommer att stå inför då.
However, politicians always have to think of tomorrow and what will be facing us then.
SwedishVi fruktar starkt att vi kommer att stå inför en process av ännu större uppdelning av Jugoslavien.
We very much fear that we are witnessing the further disintegration of Yugoslavia.
SwedishI grund och botten kan vi stå inför ett försök att främja social dumpning.
Basically, we may be facing an attempt to promote social dumping.
SwedishMen om valet skulle hållas idag, skulle det stå inför ett antal hinder.
If elections were to be held today, however, they could be hampered by a number of obstacles.
SwedishNi har sagt att EU själv måste stå bättre rustat inför utvidgningen.
Mr President-in-Office, you said that the Union itself has to become capable of enlargement.
SwedishUnder 2012 kommer EU att stå inför nya och oundvikliga utgifter.
In 2012, the EU will be faced with new - and inevitable - expenditure.
SwedishMåste centralbanken redogöra för sin politik och stå till svars inför parlamentet?
Mr President, should the Central Bank be accountable to this Parliament?
SwedishEuropeiska unionen kan inte stå likgiltig inför det brutala dödandet av människorättsaktivister.
The European Union cannot remain indifferent to the brutal killing of human rights activists.
SwedishEftersom vi har turen, eller utmaningen, att stå inför en förändring av civilisationen.
Because we have the good fortune, or the challenge, of living at the dawn of a change of civilisation.
SwedishEU får inte stå likgiltigt inför innehållet i Goldstonerapporten.
The European Union cannot remain indifferent in response to the content of the Goldstone report.
SwedishJag är rädd för att Europa kan komma att stå inför en legitimitetskris.
I fear that Europe could be facing a crisis of legitimacy.
SwedishOm vi fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi att stå inför några väldigt allvarliga utmaningar.
If we continue in the current direction we will be faced with some very serious challenges.
SwedishDet är kanske den viktigaste utmaningen i fråga om säkerhet som vi kommer att stå inför under det nya århundradet.
It is perhaps the most important security challenge facing us in the next century.