"ställa upp med" - angielskie tłumaczenie

SV

"ställa upp med" po angielsku

EN

SV ställa upp med
volume_up
{czasownik}

ställa upp med (też: fly, tappa, droppa, vara)
volume_up
to run {czas.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "ställa upp med"

ställa czasownik
stall rzeczownik
upp przysłówek
English
upp czasownik
English
upp przyimek
English
med rzeczownik
English
med przysłówek
English
med przyimek
English
med-
English
med. rzeczownik
English
stalla czasownik
English

Przykłady użycia - "ställa upp med" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSjälvklart måste vi ställa upp med resurser tillsammans med Ukraina och G7-länderna.
Of course, we have to provide resources along with Ukraine and the G7 group of countries.
SwedishSkulle beslutet ha kunnat vara att EU inte skulle ställa upp med ett skäligt bidrag?
Would it have been possible to decide that the EU would not make a reasonable contribution?
SwedishMedlemsstaterna kommer också i framtiden att ställa upp med de flesta ISAF-styrkorna i Kabul.
In the future too, the Member States will supply most of the ISAF forces in Kabul.
SwedishEuropeiska unionen bör ställa upp med alla sina resurser för att stödja det målet.
The European Union should do everything it can to serve this objective and the potential inherent in it.
SwedishPrecis som Fredrik Reinfeldt har sagt här idag har EU lovat att ställa upp med ett skäligt bidrag.
Just as Mr Reinfeldt said here today, the EU has promised to make a reasonable contribution.
SwedishEU måste ställa upp med tillräckliga resurser: i dag är återhämtningsplanen inte tillräcklig.
It needs to provide the appropriate resources: currently, however, the recovery plan is not enough.
SwedishDet är därför vi försöker förmå andra finansinstitut att ställa upp med så mycket pengar som möjligt.
That is why we try to leverage as much of the money as we can from other financial institutions.
SwedishMen ni gav inte bara uttryck för medkänsla utan begärde också att kommissionen skulle ställa upp med hjälp.
But you not only expressed sympathy, you also requested the Commission to provide some assistance.
SwedishOch tack för att du kunde ställa upp med så kort varsel.
And bless you for coming at such short notice.
SwedishBanklån skulle kunna begränsas strikt till den mängd säkerhet som utlandsfonderna själva kan ställa upp med.
Bank loans could be strictly limited, in line with the amount of collateral provided by funds domiciled offshore.
SwedishVi måste ställa upp med allt stöd vi kan uppbåda.
SwedishMedlemsstaterna kan också spela en viktig roll här genom att ställa upp med särskild utbildning till lokala offentliga tjänstemän.
The Member States can also play an important role in this by providing specific training to local public servants.
SwedishSamtidigt ska vi självklart ställa upp med att hjälpa till att bygga upp rättssäkra demokratiska samhällen i Tunisien och Europa.
At the same time, of course, we must help to build democratic societies that have legal certainty in Tunisia and Europe.
SwedishVi har, precis som George Robertson många gånger har påpekat, två miljoner soldater, men kunde ändå inte ställa upp med 40 000 i Kosovo.
As George Robertson has said so often, we have two million soldiers but could not even put 40 000 soldiers into Kosovo.
SwedishDet enda jag till slut kan säga är begäran till kommissionen att ingripa snabbt och obyråkratiskt och ställa upp med hjälp där det behövs.
And so it really only remains for me to ask the Commission to cut through the red tape and to help quickly wherever help is needed.
SwedishVärldens folk öppnade sina hjärtan och plånböcker och fick regeringarna att för skams skull ställa upp med motsvarande penningsummor.
People across the world opened their hearts and opened their purses, shaming governments into matching the monies their peoples had given.
SwedishDe måste kämpa hårdast varje gång som de har att göra med en stor skuld, eftersom det är svårare för dem att ställa upp med säkerhet.
They are the ones that struggle most every time they have to deal with a large debt, since it is more difficult for them to put up security.
SwedishDet finns en bestämd vilja hos parlamentet att ställa upp med det stöd som behövs, och vi är medvetna om att behoven är väldigt stora.
There is a definite desire on the part of Parliament to come up with the aid required and we are aware that the needs are very great indeed.
SwedishEn andra punkt som jag skulle vilja trycka på är frågan om de 10 % som medlemsstaterna måste ställa upp med för att åstadkomma ett bra tullsystem.
A second point I wanted to emphasize was the question of the 10 % which Member States are allowed to retain for the purposes of setting up an efficient customs system.
SwedishEfter en del uttalanden utövades påtryckningar på de medlemsländer som hade lovat att ställa upp med polisiära styrkor men inte fullgjort sina åtaganden.
Statements were made and pressure was brought to bear on the various Member States who have undertaken to make police resources available to honour their commitments.