"spets" - angielskie tłumaczenie

SV

"spets" po angielsku

volume_up
spets {r.wsp.}
volume_up
spets- {przym.}
EN

SV spets
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

spets (też: avdelning, ledare, antal, moment)
volume_up
head {rzecz.}
Skillnaderna i synen på lärande ställs på sin spets när det kommer till uppsatsskrivandet.
The differences in views on teaching come to a head when it comes to writing theses.
Konflikten mellan reformivrarna och det konservativa prästerskapet drivs allt mer mot sin spets.
The conflict between reformers and conservative clergymen is increasingly coming to a head.
Ni ställer allting på sin spets och gör det medvetet.
You are turning the thing on its head, and you know what you are doing.
spets (też: råd, ända, tips, drickspengar)
volume_up
tip {rzecz.}
The tip of the object should be pointed upwards.
Du måste först rita teckningselementet med en spets som pekar uppåt, och markera det.
You have previously drawn the character element, with the tip pointing upwards, and it has been selected.
Om kurvan inte fortsätter i stödpunkten, utan har en hörna eller spets, rör det sig om en hörnpunkt.
If the curve is not steadily continued at the data point, but instead forms a corner or tip, it is a corner point.
spets (też: udd)
volume_up
cusp {rzecz.}
spets (też: snöre, skosnöre, snörband)
volume_up
lace {rzecz.}
Spets från Koniaków är helt olik spets från Brygge.
Koniaków lace is completely different from Bruges lace.
Knypplade spetsar utgör en värdefull del av det historiska och kulturella arvet i Peniche kommun med en stark förankring i lokala folkliga traditioner och kultur.
Within the historical and cultural heritage of the municipality of Peniche, bone-lace is a valuable asset that is solidly rooted in local tradition and popular culture.
volume_up
peak {rzecz.}
spets (też: idé, punkt, poäng, mening)
volume_up
point {rzecz.}
Om kurvan inte fortsätter i stödpunkten, utan har en hörna eller spets, rör det sig om en hörnpunkt.
If the curve is not steadily continued at the data point, but instead forms a corner or tip, it is a corner point.
Du måste först rita teckningselementet med en spets som pekar uppåt, och markera det.
You have previously drawn the character element, with the tip pointing upwards, and it has been selected.
The point of the sword...
spets (też: tagg, dubb, spik, ax)
volume_up
spike {rzecz.}
spets (też: ljus, spira, avtagande, avsmalnande)
volume_up
taper {rzecz.}
spets (też: tagg, udd)
volume_up
tine {rzecz.}
spets (też: yta, topp, krön, överdel)
volume_up
top {rzecz.}
Den klättrar upp till toppen, faller ner, klättrar, faller, klättrar -- försöker hålla sig ytterst på stråets spets.
It climbs up to the top, and it falls, and it climbs, and it falls, and it climbs -- trying to stay at the very top of the blade of grass.
Som utrikesminister i Spanien är jag glad över att kunna tala om att eurobarometrarna sätter mitt land i spetsen av de länder vars medborgare med mest beslutsamhet stöder utvidgningen.
As Spain's Foreign Minister, I am delighted to inform you that eurobarometer's readings put my country at the top of the list of countries whose citizens are most in favour of enlargement.

2. Geologia

spets (też: bergstopp)

3. Matematyka

spets
volume_up
vertex {rzecz.}

4. Geografia

spets (też: topp)
volume_up
apex {rzecz.} (pl. apexes, apices)

Synonimy (szwedzki) dla "spets":

spets

Przykłady użycia - "spets" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFast om vi tar oss en titt på honom är kanske inte ordet spets det mest lämpliga.
Looking at him, though, perhaps he is not quite as pointed as a spearhead.
SwedishDen tyska miljöministern ställde slutligen saken på sin spets i en intervju.
The German environment minister put his finger on the problem in a recent interview.
SwedishI andra fall har överlevnaden för vissa arter ställts på sin spets.
In other cases, the survival of certain species is now balanced on a knife edge.
SwedishDetta är grundläggande för att driva klimatförändringen till dess spets exempelvis.
This is essential, for example, in the drive to limit climate change.
SwedishMen vad i Bolivia är det som har drivit situationen till sin spets?
But what has happened in Bolivia to bring the situation to such extremes?
SwedishMen hos en siamesisk tvilling ställs frågan om var jaget börjar och slutar på sin spets.
However for a conjoined twin the question of how to define one’s self takes on an entirely new meaning.
SwedishFrågan om att få säkerhetsreglerna på luftfartsområdet samstämmiga och enhetliga ställs i dag på sin spets.
It is now urgent to have consistent and common safety requirements in air transport.
SwedishDen etiska frågan när vi ska dra en gräns mellan att rädda liv och att låta dö ställs på sin spets.
Is it possible to draw a line between living and letting die?
Swedish(FR) Frågan om att få säkerhetsreglerna på luftfartsområdet samstämmiga och enhetliga ställs i dag på sin spets.
It is now urgent to have consistent and common safety requirements in air transport.
SwedishOm man driver det här resonemanget till sin spets skulle dessa redskap behöva förbjudas i alla EU-vatten.
Indeed, to follow the arguments through, the gear would have to be banned from all Community waters.
SwedishVi har drivit våra regeringars ambitioner till sin spets.
We have pushed to the limit our governments' ambitions.
SwedishOm man driver saken till sin spets leder er filosofi att inte göra skillnad mellan könen bara till en orimlighet.
When pushed to the very limit, your philosophy of not distinguishing between the sexes only leads to absurdity.
SwedishHerr ordförande, de senaste åren har problemen med socialförsäkringssystemen ställts på sin spets på ett farligt sätt.
Mr President, in recent years the problems facing social protection systems have become dangerously acute.
SwedishYttrandefriheten, tillgången till information och sysselsättningsfriheten är i fara; detta är affärsvärldens logik driven till sin spets.
Practically all strands of political opinion in Italy are represented by their own newspapers.
SwedishDetta ställer verkligen frågan på sin spets.
SwedishI stället för att nu driva liberaliseringen till sin spets, borde man först utvärdera de gångna åren.
Instead of continuing to carry liberalization to extremes, it should principally be a question of evaluating the years that have gone by.
SwedishYttrandefriheten, tillgången till information och sysselsättningsfriheten är i fara; detta är affärsvärldens logik driven till sin spets.
Freedom of expression, access to information and freedom of employment are all in danger; this is the logic of business taken to extremes.
SwedishMen hos en siamesisk tvilling ställs frågan om var jaget börjar och slutar på sin spets. (2012-03-14)
For most of us this is natural. However for a conjoined twin the question of how to define one’s self takes on an entirely new meaning.
SwedishJag har ju redan nämnt exemplen med delstatsbanker och sparkassor, men jag vill driva det som man alltid hör från det ena eller andra hållet till sin spets.
I have already referred to the regional and savings bank sector, but I would just like to focus on a matter one hears again and again in certain quarters.
SwedishI detta perspektiv är en gemensam syn från Europeiska unionen på den amerikanska kontinentens södra spets inte bara strategiskt viktigt utan bör också stimuleras politiskt.
Seen in that light, a common EU vision of South America is not just strategically important, it also needs to be encouraged at the political level.