"smärta" - angielskie tłumaczenie

SV

"smärta" po angielsku

SV smärta
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

volume_up
distress {rzecz.}
Det är alltid svårt att reagera på smärta och uppgivenhet i politiska termer och med rationella förslag.
It is always difficult to respond to distress and frustration with reasoned policies and rational proposals.
Ur etisk synvinkel måste det finnas en övre gräns för smärta, lidande och ångest som djur aldrig bör utsättas för i vetenskapliga försök.
From an ethical standpoint, there must be an upper limit of pain, suffering and distress above which animals must never be subjected in scientific procedures.
Jordbrukare skulle tvingas att lasta och transportera djur, även om dessa är sjuka eller gamla, och en sådan åtgärd skulle vålla dem smärta och lidande.
Famers would be forced to load and transport animals, even if they are sick or old, and such action would cause them pain and distress.
smärta (też: lidande, kval)
volume_up
suffering {rzecz.}
Offrens familjer kräver det och skriker ut sin smärta för oss.
The families of the victims demand this and are appealing to us in their suffering.
Vår smärta för offren får inte förvandlas till stridsrop.
Our message of suffering for the victims should not turn into a war cry.
Det finns smärta, lidande och död i den fråga som vi debatterar här.
There is pain, suffering and death involved in this issue we are debating here.
smärta (też: elände, sjukdom, sorg, lidande)

2. Medycyna

smärta
volume_up
pain {rzecz.}
Det var den typen av smärta -- brännande smärta -- som du får när du biter i glass.
And it was the kind of pain -- caustic pain -- that you get when you bite into ice cream.
Jag kunde nästan röra vid smärtan, verkligen känna den kvinnans smärta.
I could almost touch the pain, really feel the pain of that woman.
Målet för oss alla är att minska den smärta som tillfogas djuren under försöken.
We all share the objective to reduce animal pain inflicted during experimentation.

Synonimy (szwedzki) dla "smärta":

smärta

Przykłady użycia - "smärta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishHar vi inte sett tillräckligt med våld och smärta i denna region i världen?
Surely we have seen enough violence and heartbreak in this region of the world?
SwedishDet smärtar, men det är en smärta vi kan stå ut med. Jag tror även att tidens tåg läker alla sår.
It hurts, but we can live with it, and I think we shall get over it in time.
SwedishDenna statistik kan självfallet inte ge uttryck åt det mänskliga lidandet och inte heller dölja smärta och tårar.
As Ernest Hemingway once said, ‘ never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee’.
SwedishVad vi egentligen skulle fokusera på var smärta.
Not what we were really supposed to be focusing on -- hurt.
SwedishPartnerskapet mellan Europeiska unionen och AVS har med stor smärta klarat millennieskiftet.
The partnership between the European Union and the ACP was negotiated in the difficult time of the changeover to the new millennium.
SwedishAtt plocka ut äggceller är inte ett obetydligt förfarande, och det kräver omfattande behandling som medför en hel del smärta.
Egg cell donation is not without risks, and women have to sign a declaration that they are aware of these.
SwedishDet skulle smärta mig djupt.
I would be extremely sorry if that were the case.
SwedishDe flesta människor reagerar på den ekonomiska turbulens som vi har haft de senaste sex månaderna med rädsla och smärta.
Most people beset by the economic squalls we have had in the past six months respond by seeing the situation as scary and possibly painful.
SwedishDe ansvariga regeringarna måste se till att ge dem behandling, för att därmed lindra den fruktansvärda smärta och sorg som de känner.
The governments responsible should ensure that treatment is provided to bring some alleviation of the awful hurt and sorrow they bear.
SwedishSäkerligen, detta skedde ibland med stor politisk smärta, med sociala kriser och alltjämt med många brott mot de mänskliga rättigheterna.
True, this was sometimes accompanied by severe political difficulties and social crises, and there were still many human rights violations.
SwedishKanske är det dags att börja fundera på någon form av åtgärder, om vår smärta och vår avsky skall få ett konkret uttryck.
So, Madam President, maybe we should consider taking some action if we want our sorrow and our rejection of terrorism to have any actual significance.
SwedishI många fall är det barnen och den svagare av de äkta makarna som lider mest av den känslomässiga stress och den smärta som kan bli följden av en rättegång.
In many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
SwedishJag välkomnar den solidaritet som alla EU:s ledare visade med den amerikanska regeringen och det amerikanska folket i deras tid av sorg och smärta.
I welcome the solidarity which all EU leaders showed with the American government and the American people in their time of mourning and grief.
SwedishJag välkomnar den solidaritet som alla EU: s ledare visade med den amerikanska regeringen och det amerikanska folket i deras tid av sorg och smärta.
I welcome the solidarity which all EU leaders showed with the American government and the American people in their time of mourning and grief.
SwedishJag er fram emot den dag då denna union inte genom subventioner kommer att stödja odlingen av en produkt som orsakar skador, smärta, sjukdom och död.
I look forward to the day when this Union will not be supporting by way of subsidy the growing of a product that causes injury, harm, sickness and death.
SwedishSom Victor Hugo sade, eftersom ” freden är den lycka som drar till sig allting ” måste vi glömma allt som hänger samman med krig, smärta, hämnd och hat.
There will be no solidarity without mutual respect for values, no cohesion without solidarity, no strength without cohesion and no peace without strength.
SwedishDet må vara så att nationella utgifter syns i redovisningen, men även om smärta inte gör det, så är det inte desto mindre viktigt.
At the request of the Socialist Group in the European Parliament, a closing date was set for the draft amendment, and this is why we now have the opportunity to discuss the report.
SwedishDen kommer med all säkerhet att smärta de unga människor som har tagit till sig idén att en annan värld är möjlig, en värld utan rovdrift och utan fästningar.
It will definitely grate on the young people who have embraced the idea that another world is possible, a world without predators and without fortresses.
SwedishJag måste få gratulera föredraganden Caudron och säga hur mycket det skulle smärta mig om detta vore det sista stora betänkande han lägger fram i Europaparlamentet.
Mr President, I cannot do other than congratulate Mr Caudron and lament the fact that this will be the last of the major reports he has drawn up in the European Parliament.
SwedishNär man inrättar odemokratiska institutioner och låter dem växa sig starka utan rättslig påföljd, kan inte sedan en återgång till medborgarkontroll ske av sig själv och utan smärta.
Once antidemocratic institutions that are allowed to be strengthened without impunity are established, a return to control by the citizens can no longer take place spontaneously and painlessly.