"smälta in" - angielskie tłumaczenie

SV

"smälta in" po angielsku

SV smälta in
volume_up
{czasownik}

smälta in (też: passa in)
smälta in

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "smälta in"

smälta rzeczownik
English
smälta czasownik
in- przymiotnik
in przysłówek
in przyimek
English

Przykłady użycia - "smälta in" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAtt smälta in är därimot svårt.
SwedishOm Ryssland vill framstå som ett demokratiskt land måste landet smälta in i Europas värdegemenskap och försvara demokrati och de mänskliga rättigheterna.
If Russia wishes to present itself as being a democratic country, then it must fall in with the community of values of Europe and uphold democracy and human rights.
SwedishVi bör vänta och låta denna rättsakt smälta in och bli korrekt införlivad och genomförd i medlemsstaterna innan vi går vidare och antar ytterligare lagstiftning.
We should wait for that piece of legislation to bed down and be seen to be properly transposed and implemented in Member States before we move on to enact more legislation.