"smälta" - angielskie tłumaczenie

SV

"smälta" po angielsku

EN

SV smälta
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. Górnictwo

smälta
volume_up
ball {rzecz.}

Przykłady użycia - "smälta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishNaturen har ordnat det så att även de kan smälta fettet väl, och det finns ingen smittorisk.
It is what nature intended: the fat is easily digested and there is no risk of infection.
SwedishVi får inte låta vår föresats smälta bort tillsammans med vårsnön.
We must not allow our resolve to vanish along with this spring's snow.
SwedishDet här bär spår av ett gammalt synsätt som är svårt, verkligen mycket svårt, att smälta.
Here we have evidence of old reading which has been badly digested, really very badly digested.
SwedishDe hjälper dig smälta livsviktiga näringsämnen. ~~~ Och de skyddar dig mot vissa sjukdomar.
They help in the digestion of essential nutrients, and they protect you against certain diseases.
SwedishJag måste erkänna att jag finner detta ganska svårt att smälta.
I must admit that I find this quite difficult to accept.
SwedishDessa poster kommer nu att smälta samman till en enda post.
Those posts will be merged into a single position.
SwedishDen tilltagande oron för regionen är en följd av klimatförändringarna, som får Arktis istäcke att smälta.
The growing concern over the region is a consequence of climate change causing the melting of the Arctic ice cap.
SwedishDessa två saker måste och ska smälta samman.
These two things must and shall be amalgamated.
SwedishMan grälar till och med om vilken värdsten vi skall välja och i vilken matris vi skall smälta avfallet.
Experts are even still arguing about the host rock we should choose and the type of matrix in which the waste should be sealed.
SwedishKonsumentpolitik, det måste man försöka smälta.
SwedishDet är väldigt svårt att smälta det här.
Now it's also very hard to intuit these results.
SwedishFör den skattebetalande EU-medborgaren måste det vara svårt att smälta mycket av det som står i det här betänkandet.
Mr President, for the EU taxpayer much of what this report contains must be really hard to swallow.
SwedishMan måste uppfinna nya tillverkningsmetoder, hitta nya lösningar för att smälta den koppar som används vid bearbetningen.
New production capacity will have to be devised and new solutions found to dispose of the copper used in the process.
SwedishSå småningom måste de smälta ihop.
SwedishAtt smälta in är därimot svårt.
SwedishJag har svårt att smälta att man betraktar konsumenten som en som inte självständigt kan döma över sina egna handlingar.
I take exception to the fact that the consumer is considered as someone who cannot judge for himself what he should or should not do.
SwedishMan har svårt att smälta det.
SwedishChefen för Goldman Sachs sade nyligen något som man verkligen behöver smälta, nämligen att han bara är en bankman som utför Guds arbete.
The head of Goldman Sachs recently said - and we need to let these words sink in slowly - 'I am just a banker doing God's work'.
SwedishGlaciärerna i bergskedjorna håller på att smälta, 85 procent av dem drar sig tillbaka i rask takt, i värsta fall flera tiotals meter årligen.
Glaciers are melting; 85% of them are receding at a very fast rate, as much as several tens of metres a year at their worst.
SwedishGlaciärerna i bergskedjorna håller på att smälta, 85 procent av dem drar sig tillbaka i rask takt, i värsta fall flera tiotals meter årligen.
Glaciers are melting; 85 % of them are receding at a very fast rate, as much as several tens of metres a year at their worst.