"skrivning" - angielskie tłumaczenie

SV

"skrivning" po angielsku

SV skrivning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

skrivning (też: skriftligt examensprov)
volume_up
script {rzecz.} [Bryt.]
skrivning (też: prov, test, prövning, tenta)
volume_up
test {rzecz.}
skrivning

Synonimy (szwedzki) dla "skrivning":

skrivning
Swedish

Przykłady użycia - "skrivning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEuropaparlamentet har vid många tillfällen röstat igenom just denna skrivning.
The European Parliament has very often decided in favour of this very same wording.
SwedishI det avseendet stödjer vi självfallet utskottets förslag till en tydligare skrivning.
In this respect we naturally support the committee's proposal for clearer wording.
SwedishDet är en skrivning som jag i slutet accepterade, även om det inte var mitt förstaval.
It is a wording that I accepted in the end, even though it was not my first choice.
SwedishDärför tycker jag att den skrivning som finns i ändringsförslag nr 6 är helt onödig.
I therefore think that the wording in Amendment No 6 is wholly unnecessary.
SwedishI det avseendet stödjer vi självfallet utskottets förslag till en tydligare skrivning.
In this respect we naturally support the committee' s proposal for clearer wording.
SwedishFel vid skrivning av konverterade poster i adressboken till en temporär fil för import.
Error writing converted address book entries to temporary file for import.
SwedishVi valde dock att inte stödja en skrivning om riktade regleringar för låginkomsthushåll.
However, we chose not to support the text on specific measures for low-income households.
SwedishSyftet med denna skrivning är att förhindra att könsstympning sker inom EU.
The purpose of this wording is to prevent female genital mutilation from occurring within the EU.
SwedishDet hade varit mycket bra om också denna skrivning fått ingå i parlamentets arbetsordning.
It would have been excellent if this text had been included in Parliament's procedure of work.
SwedishFör denna kunskapsgrund krävs de grundläggande färdigheterna läsning, räkning och skrivning.
The cultural techniques of reading, calculating and writing form part of this knowledge base.
SwedishDet är bra, och många av ändringsförslagen skärper kommissionens skrivning.
And many of the amendments tighten up the Commission's text.
SwedishDet verkar bli en mycket svag skrivning om offentlighetsprincipen.
The wording about the principle of public access to official records looks to be very feeble.
SwedishSarlis godkänner inte vitboken i dess nuvarande skrivning.
In his report, Mr Sarlis does not approve of the White Paper as it stands.
SwedishHär vill vi se en skrivning som inkluderar EU-27.
In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
SwedishEmellertid läser jag en skrivning som säger " landskoder ".
Nevertheless, I can read that it says " country's dialling code '.
SwedishEmellertid läser jag en skrivning som säger "landskoder" .
Nevertheless, I can read that it says "country's dialling code' .
SwedishFörordning 87/13 träder inte ens i kraft, utan ersätts med en ännu en gång ändrad skrivning.
Regulation 81/13 will not even come into force, instead it will be replaced by a further amended version.
SwedishFörordning 87 / 13 träder inte ens i kraft, utan ersätts med en ännu en gång ändrad skrivning.
Regulation 81/ 13 will not even come into force, instead it will be replaced by a further amended version.
SwedishHär återfinns en inriktning som fokuserar grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och matematik.
This is an area of specialization that focuses on basic skills in reading, writing and mathematics.
SwedishJag anser att denna skrivning innebär att arbetsinvandring från tredjeländer bedöms vara något positivt.
In my opinion, this wording implies a positive assessment of labour migration from third countries.