"sammanställning" - angielskie tłumaczenie

SV

"sammanställning" po angielsku

SV sammanställning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

sammanställning (też: kollokation, ordförbindelse)
I den sammanställningen kan, har jag förstått, Fassa ge ändringsförslaget sitt stöd och då kan vi stödja hans betänkande.
I understand that with this combination Mr Fassa can support the amendment and we can then support his report.
sammanställning (też: framtagning, kompilering)
Huvudrapporten med sammanställning av utförda mätningar och provningar.
The main report with compilation of performed measurements and tests.
Inte heller innebär det en sammanställning av alla stränga befintliga nationella bestämmelser.
Nor does it mean a compilation of all the stringent existing national provisions.
Det grundar sig på en sammanställning av ett antal prejudicerande fall inom området.
It is based on a compilation of the relevant case law of the Court of Justice in this field.
sammanställning (też: syntes)
volume_up
synthesis {rzecz.}
Under våren kommer en mer detaljerad teknisk sammanställning av kommissionens bedömning av de nationella handlingsplanerna att presenteras i kommissionens dokument om handlingsplanerna.
A more detailed technical synthesis of the Commission's assessment of the NEEAPs will be presented in the Commission's NEEAP document this spring.
sammanställning (też: möte, sällskap, samling, montering)
volume_up
assembly {rzecz.}
sammanställning
volume_up
combining {rzecz.}
sammanställning
volume_up
putting together {rzecz.} [przykł.]

Synonimy (szwedzki) dla "sammanställning":

sammanställning
Swedish

Przykłady użycia - "sammanställning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är en sammanställning av den lista med initiativ som hittills har antagits.
That is a summary of the list of initiatives that have so far been adopted.
SwedishNu har ECNN åtagit sig att ta fram en gemensam metod för sammanställning av statistik.
The EDMC has now undertaken to devise a common method for compiling statistics.
SwedishI min sammanställning av utskottets yttrande har jag gjort två etiska ställningstaganden:
In compiling the opinion of the committee, I have given two ethical positions:
SwedishJag vill gärna få en sammanställning över och en kommentar till de finansierade programmen.
Please provide an overview of the programmes funded, together with an explanatory note.
SwedishPå detta område är Europeiska unionen, liksom inom så många andra områden, bara en sammanställning av stater.
In this respect as in many others, the European Union is a mere juxtaposition of states.
SwedishDenna sammanställning av fakta är första steget mot förändring.
This fact-gathering is the first step for change.
SwedishDet här är bara en sammanställning av de vanligaste reglerna.
This is only a summary of the most common rules.
SwedishDe broschyrer jag har framför mig, till och med de mest påkostade, ger endast en sammanställning av resultatet.
In the brochures I have obtained, even the glossiest of them, I find only a catalogue of achievements.
SwedishDet är enligt honom endast en sammanställning av den minsta gemensamma nämnaren för medlemsstaternas lagstiftning.
It merely codifies the lowest common denominator to emerge from the legislation in the Member States.
SwedishDet har man avfärdat med en teknisk sammanställning.
So they have simply offered us a technical summary.
SwedishInledningen av den tredje etappen av EMU framtvingar en annan sammanställning av Monetära kommittén.
Mr President, the start of the third phase of EMU is prompting a restructuring of the Monetary Committee.
SwedishJag kommer att lägga fram en mycket exakt och mycket objektiv sammanställning inför utskottet för regionalpolitik, transport och turism.
I will make a very clear and very objective point to the Committee on Regional Policy.
SwedishMarie-Hélène Descamps betänkande är en bra sammanställning av modern strategi kring kulturella frågor och utbildningsfrågor.
The report by Mrs Descamps provides a good account of the modern approach to cultural and educational issues.
SwedishVisar eller gömmer verktygsfältet Sammanställning
SwedishSammanställning PhDPolis-samarbetet 2005
SwedishSedan frågade ni varför vi för EUGFJ-området inte hade redovisat någon positiv sammanställning när denna låg under genomsnittet.
You then ask why we have not given a positive auditor's certificate for the EAGGF field, when this is below average.
SwedishJag vill gärna få en sammanställning över dem.
SwedishDet är viktigt att kommissionen gör en ordentlig sammanställning av dessa minimivillkor, eftersom de tas upp litet här och där i gemenskapslagstiftningen.
The Commission needs to codify these minimum standards clearly.
SwedishHär tog man också upp, och det säger jag med eftertryck, nickelhalten eller om det skall ingå nickel i myntens sammanställning.
And here, I should stress, the nickel content of the coins or whether their composition should include nickel, was discussed.
Swedish8. ”IASCF: Översyn av stadgan - IASB:s offentliga redovisningsskyldighet och sammanställning - Förslag till förändring” (omröstning)
8. 'IASCF: review of the constitution - Public accountability and the composition of the IASB proposals for change' (vote)