"rotera" - angielskie tłumaczenie

SV

"rotera" po angielsku

SV rotera
volume_up
[roterade|har roterat] {czasownik}

2. "hjul"

rotera
volume_up
to work [worked|worked] {czas.} (wheels)
Den här texten kan du placera var du vill, rotera den i valfria vinklar eller placera den i kurvor med Format - FontWork och tippa bokstäverna.
This text can be positioned as you like, which includes rotating at various angles, or curving and slanting your text with the help of Format - FontWork.

Synonimy (szwedzki) dla "rotera":

rotera

Przykłady użycia - "rotera" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAktivera den här rutan om du vill rotera dimensioneringen 180 grader.
Activate this check box if you want to rotate the dimensions by 180 degrees.
Swedish3D-diagram kan du rotera och tippa interaktivt med musen för att justera dem optimalt.
3D charts can be rotated and flipped with the mouse for optimal design.
SwedishSjälvklart kan du också rotera dina egna tvådimensionella konturer till den tredje dimensionen.
You can also rotate your own two dimensional contours in the third dimension.
SwedishVi tycks ständigt rotera, och det är ofta svårt för ledamöter att hitta sina platser.
We seem to be continually rotating and it is often difficult for Members to find their seats.
SwedishOm ikonen är aktiv (intryckt) kan du rotera det markerade objekt eller objekten med musen.
If this icon is active, you can rotate a selected object with the mouse.
SwedishFör att rotera använder du rotationsverktyget på utrullningslisten Effekter.
To rotate, use the Rotate tool on the Effects floating toolbar.
SwedishHär kan du rotera ett markerat ritobjekt genom att välja rotationspunkt och rotationsvinkel.
Here you can rotate a drawing object by specifying the rotation point and rotation angle.
SwedishDu kan rotera objektet i valfri vinkel genom att dra i ett av handtagen.
Then use one of the handles to rotate the object at any angle.
SwedishVi närmar oss den tidpunkt då Europeiska centralbankens ledning ska rotera.
We are approaching the time when rotation of the authorities of the European Central Bank (ECB) takes place.
SwedishNu är det enkelt att rotera hjulet, kopiera det och flytta kopian.
This makes it easy to rotate the wheel, duplicate it, and move the second wheel to the appropriate position.
SwedishDen här texten kan du t.ex. rotera eller skala som grafikobjekt med hjälp av kommandona på formatmenyn.
The commands in the format menu can be used, for example, to rotate the text or scale it as a graphic.
SwedishVälj det här verktyget om du vill rotera det markerade objektet.
Choose this tool to rotate the selected object.
SwedishDe tidigare 2D-objekten kan du nu flytta eller rotera.
You can now move or rotate the former 2D objects.
SwedishJag vill att ni ska se hur den här synvillan är konstruerad, så den kommer att rotera så ni ser den bakifrån.
I want you to see how this illusion is constructed, and it's going to rotate so you see that it's inside out.
SwedishNu kan du t.ex. flytta och rotera objektet.
Now, you can, for example, rotate or shift the entire text.
SwedishNär du redigerar ett teckningselement, t.ex. genom att rotera det, kan du samtidigt flytta teckningselementet.
When editing a drawing element, for example, when rotating it, it is also possible to move it simultaneously.
SwedishÅterigen, det är helt interaktivt, så man kan rotera och man kan titta på saker i realtid på dessa system.
And again, it's fully interactive, so you can rotate and you can look at things in real time on these systems here.
SwedishRotera objektet på samma nivå som sidan genom att placera markören på ett av de fyra hörnen och sedan dra.
Rotate the object in the plane of the page by placing the cursor on one of the four corners and dragging it afterwards.
SwedishMarkera cellerna vars text du vill rotera.
Select the cells whose text you want to rotate.
SwedishOch för att ge er en känsla av hur kort tid det är, tar det solen 200 miljoner år att rotera kring galaxens centrum.
And to give you a sense of how short that is, the sun takes 200 million years to go around the center of the galaxy.