"rikligt" - angielskie tłumaczenie

SV

"rikligt" po angielsku

volume_up
rikligt {przysł.}
volume_up
riklig {przym.}

SV rikligt
volume_up
{przysłówek}

rikligt (też: ymnigt)
volume_up
abundantly {przysł.}
Jag anser det olämpligt att uppehålla mig vid direktivets innehåll, även på grund av att detta redan rikligt illustrerats av mina kolleger.
I do not think it necessary for me to dwell on the content, also because it has already been abundantly illustrated by my fellow Members.
rikligt (też: drygt, mer än nog)
volume_up
amply {przysł.}
rikligt (też: ymnigt, frikostigt, översvallande)
volume_up
profusely {przysł.}
rikligt (też: i överflöd)
volume_up
in abundance {przysł.}
Rikligt med mat är en av erövringarna i Europas moderna historia, liksom mycket högre hygienisk kvalitet på livsmedlen, än vad som var fallet för bara kort tid sedan.
An abundance of food is one of the great achievements of modern times in Europe, as is much more hygienic food than was available until relatively recently.

Synonimy (szwedzki) dla "rikligt":

rikligt
riklig

Przykłady użycia - "rikligt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishI motsats till förhållandena i Mellaneuropa finns det rikligt med torv i Finland.
Unlike in Central Europe, there is a lot of peat in the Nordic countries such as Finland.
SwedishStrategins webbplats innehåller ett rikligt material och riktar sig till unga människor.
The strategy website contains a wealth of material and is directed at young people.
SwedishDessa politiker skulle förstås bli rikligt belönade för sina bemödanden.
These politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
SwedishDe exakta uppgifterna är svåra att få fram, vilket för övrigt redan har betonats rikligt här.
Reliable data are difficult to come by, as has already been stated here several times.
SwedishVi kommer att få rikligt med tillfällen att diskutera omarbetningen av det första järnvägspaketet.
We will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
SwedishDe komplexa förfarandena har betonats rikligt och jag skall inte uppehålla mig vid det.
Enough emphasis has been laid on the complexity of the procedures, and I shall not dwell on that.
SwedishDet finns rikligt med kosmetiska produkter på marknaden.
We can make do with those that are available. We have ample opportunities.
SwedishEtt stor möjlighet finns inom räckhåll och vi kan bli rikligt belönade.
We have a huge opportunity, and a huge prize is on offer.
SwedishEnbusken förekommer också rikligt i dessa snårskogar.
There is also a large presence of juniper bushes in these woodlands.
SwedishEn tredje punkt är de delvis rikligt förekommande resurserna.
A third point concerns resources, which are sometimes rich.
SwedishDet är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.
The reform will only be a success if it takes into account the interests of all market players.
SwedishFör det första eftersom det omfattar arter som förekommer rikligt i Moçambique, räkor och tonfisk.
This is a good step in the right direction because it is important that the money also goes into furthering our development goals.
SwedishJag blir rikligt belönad genom mina andelar.
And I'll be handsomely rewarded for my shares.
SwedishDet är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.
It is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.
SwedishSannolikheten att vi skall skörda rikligt eller obetydligt med frukt beror nämligen på när besluten fattas och när riktlinjerna dras upp.
Indeed, whether we achieve much or little depends on the speed with which decisions are taken and recommendations laid down.
SwedishDet har ställts rikligt med frågor, och jag kan naturligtvis inte gå in i detalj på var och en av dem.
Madam President, ladies and gentlemen, a plethora of questions have been asked and I cannot, of course, go into each one in detail now.
SwedishDärmed blir det arbete som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor och jag som föredragande lagt ned rikligt belönat.
The work of the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs and my own work as rapporteur is thereby richly rewarded, in my opinion.
SwedishÖverallt, där det finns rikligt med anslag - och det är fallet med strukturfonderna - finns det risker för slöseri, och risker för att man skapar beroendeförhållanden.
Everywhere where appropriations are too high - which is the case with the Structural Funds - there is the danger of waste, the danger of clientage.
SwedishDet går inte att behandla vattenfrågan på samma sätt i länder med rikligt regn som i de övriga - som mitt land - där vattnet är en mycket knapp tillgång.
The issue of water in countries with sufficient rain cannot be dealt with in the same way as it is in other countries, such as my own, where water is a very scarce commodity.
SwedishVid inledningen av den nuvarande programperioden förelåg ett underskott när det gällde medel för mål 3, medan man rikligt kunde tillgodose anslagen för mål 4.
At the beginning of the current programming period, there was a shortage of appropriations for Objective 3, while it was barely possible to allocate the appropriations for Objective 4.