"rik" - angielskie tłumaczenie

SV

"rik" po angielsku

volume_up
rik {przym.}

SV rik
volume_up
{przymiotnik}

rik
volume_up
rich {przym.}
Det finns dock även andra konsekvenser av den där skillnaden mellan fattig och rik.
But this difference between rich and poor has other consequences as well.
Europeiska unionen består emellertid av en rik mångfald av olika folk.
But the European Union is made up of a rich diversity of different peoples.
Europa är vaggan för en exceptionellt rik och varierad kultur.
Europe is the cradle of an exceptionally rich and varied culture.
Vad kan vara viktigare för gemenskapens framtid än en säker och rik tillgång till sunt vatten.
What can be more important to the future of the Community than secure and abundant supplies of healthy water.
rik (też: förmögen)
volume_up
affluent {przym.} (rich)
Det räcker inte för att främja en verklig konvergens mellan mer eller mindre rika europeiska samhällen.
They are not sufficient in themselves to promote real convergence between the less affluent and the more affluent societies of Europe.
Det är skandalöst att den rika västvärlden till sin övermåttliga konsumtion tillfört handel med människokroppar.
It is disgraceful that the affluent West has now added trade in human flesh to its consumer excesses.
Tredje världen är för fattig för att fästa uppmärksamhet vid sådana frågor, och i det rika Amerika är rörelsevinster viktigare än alla andra överväganden.
The Third World is too poor to consider matters of this kind, and in affluent America, company profits are more important than any other considerations.
Dessa förhållanden utgjorde en rik grogrund för ett maoistiskt uppror som krävde 7 000 liv.
This formed a fertile breeding ground for a Maoist insurgency, which claimed 7 000 lives.
rik (też: välmående, frodig)
volume_up
opulent {przym.}
rik (też: riklig, överflödig)
volume_up
plenteous {przym.}

Przykłady użycia - "rik" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishHan är inte rik.
This is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
SwedishVi måste uppmuntra tillverkning av kvalitetstobak som är mindre rik på tjära.
We must encourage the production of quality tobacco with lower tar levels.
SwedishMen att bli rik tack vare tillverkningen av och handeln med vapen är en lika stor skam.
It is equally scandalous to make a fortune from manufacturing and trafficking weapons.
SwedishDet borde vi som en rik del i en global gemenskap faktiskt kunna kosta på oss.
As a wealthy section of a global community, we really should be able to afford such a policy.
SwedishVi har bevittnat hur de samlade resurserna i en stat som en gång var rik har förslavats.
We have witnessed the entire resources of a once wealthy state enslaved.
SwedishHerr Pike är inte en rik man och kostnaden för rättslig gottgörelse är hög.
Mr Pike is not a wealthy man and the cost of legal redress is high.
SwedishDu får lov att dansa dag & natt och hoppas på en rik olje scheik.
You'll have to dance day and night and hope some Arab sheik shows up.
Swedish♫ ♫ Var rik men inte frisk och hade ingen att bo hos mig, ♫ ♫ se vem jag födde -- Klonis.
♫ ♫ Was wealthy, but not healthy, had no one to dwell with me, ♫ ♫ so look who I got born -- Clonie.
SwedishDebatten i kammaren har varit rik på uttalanden om strukturreformer, vårt fjärde ämne.
The debate in this House on structural reforms - our fourth topic of discussion - has been very lively.
SwedishTonfisken är en mycket omtyckt, hälsosam fisk och den är mycket rik på den viktiga fiskoljan Omega 3.
Tuna is a much-loved, healthy fish, packed with the Omega 3 fish oil that is so important.
SwedishDet känner inga geografiska eller kulturella gränser och skiljer inte mellan fattig och rik.
It knows no boundaries of geography, culture or wealth.
SwedishAtt bli rik tack vare pengar från droger är en skam.
It is absolutely scandalous to create one' s wealth out of drug money.
SwedishAtt bli rik tack vare pengar från droger är en skam.
It is absolutely scandalous to create one's wealth out of drug money.
SwedishRapporten håller just på att delas ut; den är mycket utförlig och mycket rik på information och rekommendationer.
The report is very extensive and contains a lot of information and many recommendations.
SwedishNär vi ger stöd till jordbruket tar vi inte reda på om en viss jordbrukare är rik eller fattig.
Similarly, we hope for continuing availability of innovative measures as currently allowed under Article 6.
SwedishEn rik herre köpte min tavla för en massa pengar.
Well, a wealthy gentleman bought my painting for a lot of money.
SwedishDessa förhållanden utgjorde en rik grogrund för ett maoistiskt uppror som krävde 7 000 liv.
Although putting an end to the civil war is the first priority, at no time must respect for human rights be neglected.
SwedishOm järnvägen lyckas med allt detta, kommer den att lyckas med att ge sig själva en rik och blomstrande framtid.
If railways succeed in doing all that, they will succeed in giving themselves a full and prosperous future.
SwedishDetta ord har en rik betydelse och innehåller mer: stadens goda, dess välbefinnande.
The original text says 'shalom', which has many connotations including the good or well-being of the city.
SwedishJag skall återgå till mitt exempel: rik på omega-3.
I will return to my example: high in omega3s.