"resmål" - angielskie tłumaczenie

SV

"resmål" po angielsku

SV resmål
volume_up
{nijaki}

resmål (też: stopp, anlöpningshamn)
resmål (też: turistmål)
resmål
Detta kan bara stärka Skottlands ställning som ett välkomnande resmål för turister och affärsmän, och det kommer att vänja skottarna vid eurosedlar och euromynt.
This can only enhance Scotland's position as a welcoming tourist and business travel destination, as well as familiarising Scots with the euro notes and coins.

Przykłady użycia - "resmål" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta är ett exotiskt resmål för européer med dess associationer till " sidenvägen" .
This is an exotic destination for Europeans with its image of the 'silk route'.
SwedishDetta är ett exotiskt resmål för européer med dess associationer till " sidenvägen ".
This is an exotic destination for Europeans with its image of the'silk route '.
SwedishFör tre år sedan inledde vi tävlingen ”Framstående europeiska resmål” (Eden).
Three years ago, we launched the European Destinations of Excellence (EDEN) competition.
SwedishHan skrev: ”Det finns inget skäl till att Georgien inte skulle kunna bli ett populärt resmål.
He wrote: 'There is no reason why Georgia should not become a popular resort.
SwedishTågbiljetter till avlägsna resmål måste man ofta köpa i ett annat land än avreselandet.
Train tickets to distant destinations often have to be purchased outside the country of departure.
SwedishFrämjande av Europa som resmål och av europeiska turistdestinationer.
promoting destination 'Europe' and European tourist destinations.
SwedishFör ett år sedan valde jag medvetet Bangladesh som mitt första resmål på en vanlig bilateral fältresa.
A year ago I deliberately chose Bangladesh as my first destination on a normal bilateral field trip.
SwedishPå andra håll blir det bara svårare och svårare att köpa biljetter till utländska resmål längre bort.
Elsewhere, it is becoming more and more difficult to buy tickets for foreign destinations further afield.
SwedishHär kan EU bygga vidare på de konkurrensfördelar som redan gör det till ett mycket attraktivt resmål.
Here, Europe can build on the competitive advantages which already make it a highly attractive destination.
SwedishLandet är ett ytterst attraktivt resmål för europeiska turister, men brottas även med problem.
The country is an extremely attractive destination for European tourists, yet it also has problems to contend with.
SwedishMonty Python-gänget beskrev en gång obarmhärtigt Finland som nästjumbo före Belgien när det gällde resmål.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the Monty Python team once very uncharitably described Finland as a poor second to Belgium when going abroad.
SwedishSedan fick man med mer eller mindre krångel och med mer eller mindre framgång stå och bläddra i stora ohanterliga listor för att leta upp sitt resmål.
You then had to wade through piles of brochures, a process which could often be complicated and not always successful, before you got to your destination.
SwedishSlutligen, våra kuster är förstås även mycket populära resmål för turister och vi arbetar för att utveckla ett koncept för hållbar turism för kustlinjerna.
Finally our coasts are also, of course, very popular tourist destinations and we are working on developing a sustainable tourism concept for the coastline.
SwedishDetta pilotprojekt bidrar till att höja profilen för alla europeiska resmål utanför Europa och uppmärksamma den europeiska turismens mångfald och kvalitet.
This pilot project is helping to raise the profile of all Europe's destinations outside Europe and draw attention to the diversity and quality of tourism in Europe.
SwedishVinnarna uppmuntras dock ständigt att så snabbt som möjligt ge ut alla sina samlade pengar till husförsäljare, säljare av dyra resmål och kasinon.
The winners, on the other hand, are continually invited to hand over all their savings as quickly as possible to estate agents, those offering expensive holidays, and casinos.
SwedishSedan dess har båda dessa resmål för alternativ semester blivit fasansfulla områden dit ingen längre åker som turist eller för att söka en bättre värld.
Both these destinations for alternative holidays have since become places of horror to which nobody goes any more as a tourist or as somebody in search of a better world.
SwedishAffärsturismen har samtidigt en ekonomisk och en social betydelse, genom att den till exempel innebär att säsongsprägeln hos turistverksamhet och resmål, som havet, bergen osv. kan försvinna.
The business sector is of both economic and social importance, and makes tourist activities and resorts less dependent on holiday seasons.
SwedishVåra resmål måste helt enkelt vara de bästa och mest attraktiva och bilda ett utbud som gör att européer och andra vill tillbringa sina semestrar här, om och om igen.
Quite simply, our destinations must be the best and the most attractive, forming an offer that makes Europeans and non-Europeans want to spend their holidays here, again and again.
SwedishJag säger det ännu en gång: 100 000 inställda flygningar, 10 miljoner passagerare som inte kom fram till sina resmål, förluster på 2 miljarder euro för flygbolagen.
(PL) Mr President, I will say it again: 100 000 cancelled flights, 10 million passengers who did not reach their destination, EUR 2 billion of losses to the airlines.
SwedishHåll i minnet att ytterligare 3 procent av amerikanarna skulle, på grund av euron, enligt en bedömning av europeiska researrangörernas förbund, kunna tänka sig att välja Europa som resmål.
Remember this: the European Tour Operators Association reckoned that 3 % more American tourists were liable to choose Europe as their holiday destination because of the euro.