"rök" - angielskie tłumaczenie

SV

"rök" po angielsku

volume_up
rök {r.wsp.}
EN
volume_up
rök- {przym.}
EN

SV rök
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

rök (też: luftslott)
volume_up
smoke {rzecz.}
Rök har visat sig innehålla 4 000 olika ämnen, av vilka 50 är cancerframkallande.
Smoke has been found to contain 4 000 substances, of which 50 are carcinogens.
I Tyskland har vi ett talesätt som lyder: ”ingen rök utan eld”.
In Germany, we have a saying to the effect that there is no smoke without fire.
Resolutionen om FN:s klimatkonferens i Köpenhamn som antogs av parlamentet var bara rök utan eld.
The resolution on COP 15 passed by this Parliament was all smoke and no fire.
rök
volume_up
reek {rzecz.} [Sz. ang.]

Synonimy (szwedzki) dla "rök":

rök
Swedish
röka

Przykłady użycia - "rök" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är märkligt hur en av väskorna med 5 miljoner dollar bara gick upp i rök.
The weird thing is, one of those briefcases with $5 million just up and vanished.
SwedishVi kan inte begära att hela köttberget skall gå upp i rök genast.
We should not be demanding that the whole stockpile be put up the chimney at once.
SwedishDen 29 september hade de flesta av invändningarna plötsligt gått upp i rök.
On 29 September, most of those objections had suddenly evaporated.
SwedishSka vi vänta tills vi får situationer som den i Italien, där hela läger går upp i rök?
Should we wait until we get situations like those in Italy, where entire camps go up in flames?
SwedishDet var i huvudsak tomma löften som vid närmare granskning gick upp i rök.
For the most part they were empty promises which, on closer inspection, evaporated into thin air.
SwedishDet är labourpartiet som riskerar att gå upp i rök i Storbritannien.
It is the Labour Party that is facing annihilation in Britain.
SwedishJag vill upprepa att vi inte bara kan vifta med trollspöet och få en obehaglig verklighet att gå upp i rök.
I would like to say once again, Mr President, that we cannot wave away reality with a magic wand.
SwedishSom jag hoppas att alla här i kammaren vet har 5 miljoner euro gått upp i rök inom Eurostat.
   Mr President, as I hope everyone in this House knows, EUR 5 million went missing at Eurostat.
SwedishAtt euron går upp i rök?
Perhaps we need to wait for complete chaos or for the euro to disappear.
SwedishNärhelst något verkligen ser ut att kunna hända slår det sällan fel att EU:s goda avsikter nära nog går upp i rök.
Whenever something is really about to happen, the EU’s good intentions often all but evaporate.
SwedishAtt hålla sitt ord är onekligen en föråldrad dygd, men vid budgetväggens fot gick rådets löften upp i rök.
Once again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
SwedishFör det tredje leder de låga kvoterna och de förödande böter som delas ut till att subventionerna även för 1999 års skörd går upp i rök.
Thirdly, low quotas and the resultant extortionate fines are eating up the subsidies for the 1999 harvest.
SwedishDet vi fann var att denna dimmliknande rök i själva verket var isfontäner som steg upp ifrån den här lilla, lilla månens yta.
What we found out were that those faint wisps are actually fountains of ice rising up from the surface of this tiny moon.
SwedishNär det gäller finansieringsramen skulle Frontex budget omedelbart gå upp i rök om all utrustning skulle utnyttjas på en gång.
As for the financial perspective, if Frontex were to deploy all the equipment at once, its budget would evaporate immediately.
SwedishDär rök våra segerdrömmar...
SwedishAtt hålla sitt ord är onekligen en föråldrad dygd, men vid budgetväggens fot gick rådets löften upp i rök.
Keeping your word is doubtless an antiquated, outmoded virtue, but, at the foot of the budgetary wall, the Council’s word disappeared into thin air.
SwedishVi vet alla att den kommer att ”kosta skjortan”, och därför har det finansiella ansvaret när det gäller energipriser ofta gått upp i rök.
Well, we know that it is going to cost us an arm and a leg and so financial responsibility regarding energy prices often has gone with the wind.
SwedishTill sist väntar vi oss förklaringar, för att få reda på om vi kan rösta för den kompromissresolution som får Michelins namn att gå upp i rök.
Finally we are waiting for an explanation which will enable us to find out if we will be able to vote on this compromise resolution, omitting the word Michelin.
SwedishDetta har visat sig som ett stort grått hav, och ett enormt täcke av rök fortsätter att orsaka förödelse i Portugal, särskilt i de centrala och norra regionerna.
   – Mr President, ladies and gentlemen, in a verse, the greatest Portuguese poet once described love as ‘ fire that burns without being seen’.
SwedishI och med antagandet av PPE:s och PSE:s ändringsförslag befarar jag emellertid att Europas förutseende strategi om laglig invandring snart kommer att gå upp i rök.
However, with the adoption of the PPE and PSE amendments, I fear that Europe's forward-looking strategy on legal migration will soon vanish into thin air.