"röja undan" - angielskie tłumaczenie

SV

"röja undan" po angielsku

SV röja undan
volume_up
{czasownik}

röja undan (też: befria, knäcka, röja, avsegla)
Vi måste göra vårt yttersta för att röja undan molnen och återställa tillväxten.
We must do our utmost to clear the sky and bring back growth.
Det första man måste göra när en jordbävning inträffar är att röja undan bråten.
When an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
För att kunna röja undan bråten behöver man tunga lyftmaskiner, kranar, helikoptrar och schaktmaskiner samt kompetens för att köra dem.
In order to clear the rubble, you need heavy lifting machinery, cranes, helicopters, bulldozers and the capacity to drive them.
röja undan (też: ta bort, duka av, försvinna, skingras)
röja undan (też: föra bort, ta bort, försvinna, ta ur)
Jag anser att offentliga åtgärder inte bör vidtas enbart genom denna form av främjande utan även, och främst, genom att röja undan artificiella och byråkratiska hinder för företagarandan.
I recognise that public action should take place not only through this form of promotion but also, and crucially, by removing artificial and bureaucratic obstacles to entrepreneurial activity.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "röja undan"

röja czasownik
undan przysłówek
English

Przykłady użycia - "röja undan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi vet emellertid också att kortsiktiga åtgärder, en strategi för att röja undan världens minor, inte är tillräckliga.
We also know, however, that a short-term measure, a strategy for clearing our world of mines, is not sufficient.
SwedishHan skydde inga medel för att röja undan sina motståndare: våld, trakasserier, mord, omfattande arresteringar och anklagelser om högförräderi.
Nothing was too extreme for the purpose of eliminating his opponents: violence, intimidation, murder, large-scale arrests and accusations of high treason.
SwedishDen nya ungerska konstitutionen är ett viktigt instrument för att röja undan de rester som är kvar efter åtta år med ett korrupt och odugligt socialiststyre.
The new Hungarian constitution is an important instrument for clearing away the ruins left by eight years of corrupt and inept Socialist governance.
SwedishInte bara i samband med gränsöverskridande betalningar måste vi alla göra allt för att röja undan hindren på den finansiella hemmamarknaden.
We are all called upon to do all we can, not only in connection with cross-border payments, to bring down the barriers to the creation of this domestic financial market.
SwedishEU, FN och frivilligorganisationerna hjälper till, från att röja undan landminor genom HALO Trust till tamilernas återflyttning till sina tidigare hem.
The European Union, the United Nations and NGOs are providing help, from the clearing of landmines by the HALO Trust through to the resettlement of the Tamils in their former home.
SwedishJag anser att offentliga åtgärder inte bör vidtas enbart genom denna form av främjande utan även, och främst, genom att röja undan artificiella och byråkratiska hinder för företagarandan.
I recognise that public action should take place not only through this form of promotion but also, and crucially, by removing artificial and bureaucratic obstacles to entrepreneurial activity.