"rättegång" - angielskie tłumaczenie

SV

"rättegång" po angielsku

SV rättegång
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

rättegång (też: försök, prövning, vedermöda, prov)
volume_up
trial {rzecz.}
Efter en rättegång i hemlandet var det därför också upplagt för en internationell rättegång.
Following a judicial procedure at home, an international trial was therefore inevitable.
Detta var ett skämt till rättegång, och resultatet av en dålig rättegång är en dålig dom.
This was a copy of a bad trial, and the result of a bad trial is a bad verdict.
Bulgariens straffrättsliga system har inte gett Michael en rättvis rättegång.
The Bulgarian criminal justice system has not given Michael a fair trial.
rättegång (też: åtgärd, handling, verksamhet, verk)
volume_up
action {rzecz.}
1.Följer kommissionen utvecklingen av rättegångarna mot Eternit i de olika medlemsstaterna?
1.whether it is monitoring developments in the action being taken against Eternit in the various Member States;
I många fall är det barnen och den svagare av de äkta makarna som lider mest av den känslomässiga stress och den smärta som kan bli följden av en rättegång.
In many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
De politiska rättegångarna visade att regeringen fortsatte att kontrollera, störa och hota domstolarnas arbete. ”
But I am saying that we should have our concern matched by action from the other EU institutions and the Member States we serve.
rättegång (też: tillvägagångssätt)
Hittills har de amerikanska myndigheterna varken genomfört någon undersökning eller inlett någon rättegång.
Up to now, the US authorities have not launched any investigation or judicial proceedings.
Domen är inte baserad på handlingarna från denna rättegång, utan explicita hänvisningar görs till 1994 års dom.
The sentence is not based on the proceedings of this trial, but explicit reference is made to the 1994 sentence.
Ett annat problem är att många av fångarna hålls fängslade utan rättegång och utan att åtalas för något.
Another problem is that very many of these prisoners are held in prison without proceedings and without being charged with anything.
rättegång (też: metod, fortgång, gång, process)
volume_up
process {rzecz.}
De bör antingen åtalas, få en rättegång eller omedelbart släppas fria.
They should either be charged or tried under due process of the law, or released forthwith.
En person måste dessutom ha rätt till vederbörligt förfarande och en rättvis rättegång.
A person must, in addition, receive due process and a fair trial.
Om det enligt sedvanerätten finns brottsmisstankar mot några av fångarna bör de bedömas i en rättegång.
If there are criminal charges under common law against some of the prisoners, they should be judged by due process of law.

2. Prawo

rättegång (też: rättsprocess)
volume_up
lawsuit {rzecz.}
Det här är en rättegång som är värd multimiljoner, inte en ursäkt för valpkärlek.
This is a multimillion dollar lawsuit, not some excuse for puppy love.
Stoeger, den där maskinen är bara en rättegång på väg att hända.
Stoeger, that machine is just a lawsuit waiting to happen.
Förstörde jag verkligen pappas rättegång?
Did I really ruin Daddy's lawsuit?
rättegång (też: rättsprocess)
volume_up
suit {rzecz.}

Synonimy (szwedzki) dla "rättegång":

rättegång

Przykłady użycia - "rättegång" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDärför kräver han en rättvis rättegång, och därför stöder vi honom i dag.
That is why he is calling for real justice, and that is why we support him today.
SwedishI så fall skulle vi alla fall ha en levande människa och en ny rättegång skulle kunna äga rum.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
SwedishNi kämpar för dessa människors rätt till en rättvis rättegång, i enlighet med lagen.
Punishments which are applied in accordance with Sharia law in twelve States of your country.
SwedishDe vet inte vad de anklagas för, och inte om och när de kan få en rättvis rättegång.
They do not know what they are charged with, and whether or when they can be given fair trials.
SwedishÄnnu i dag har detta ärende inte retts ut helt och hållet och har inte heller gått till rättegång.
Even today the case has still not fully come to light or been brought to justice.
SwedishDet är i stort sett omöjligt för fattiga personer att få en rättvis rättegång.
It is virtually impossible for the poor to get a fair hearing.
Swedish2.Har kommissionen insyn i hur de olika parterna ställer sig i denna rättegång?
Translator's note: these two words do not appear in the English version of the Commission's answer.
SwedishDe fortsätter att förvägra honom en rättvis rättegång med internationella observatörer närvarande.
It is we Members of this House who must do what our governments are failing to do.
SwedishHan vill ha en ny rättegång där han kan bevisa sin oskuld, och det har han rätt till.
He wants a new form of justice so that he can demonstrate his innocence, and he has the right to it.
SwedishLäget blir bara värre, avrättningar utan rättegång, flyktingar.
The situation is escalating; there are summary executions, and refugees.
SwedishDärefter kan vi gå verka för en ny rättegång om det skulle bli nödvändigt.
Then we would move towards a retrial, if that is necessary.
SwedishNi har fördömt dessa människor och vill inte ens ge dem en rättvis rättegång.
It is in exceptional circumstances that the unexceptional, normal and rational rule of law is most needed.
SwedishOm parlamentet upphäver immuniteten kommer han att åtalas och kallas till rättegång.
If Parliament lifts his immunity he will be charged.
SwedishEU bör fortsätta att insistera på rätten till en rättvis rättegång för Francisco Larrañaga.
They have also adopted EU guidelines laying down the basic principles to be followed in this respect.
SwedishDet gäller för övrigt lika litet för garantierna för yttrandefriheten eller för en rättvis rättegång.
No more so, in actual fact, than is the guarantee of freedom of expression or a fair hearing.
SwedishDessutom skickades Paco Larrañaga till detta fängelse utan någon rättvis, trovärdig eller acceptabel rättegång.
The resolution defends the right to life and the fundamental rights of Paco Larrañaga.
SwedishEn ny rättegång kommer att pröva anklagelser om sabotage och inblandning i bombattentat.
Again and again, we have urged the Council and the Commission to press a change of course on those in power in China.
SwedishÄven misstänkta förbrytare har rätt till en rättvis rättegång.
Even suspected criminals are entitled to fair trials.
SwedishDessa personer är anhållna utan några som helst garantier, utan rättegång.
It is not a balanced approach to remain neutral and to treat these individuals as if they did not exist.
SwedishFör kunden är naturligtvis en eventuell rättegång i det egna landet det mest gynnsamma och fördelaktiga.
It is best for the client and cheapest, of course, if any legal procedure takes place in his own country.