"politiska idéer" - angielskie tłumaczenie

SV

"politiska idéer" po angielsku

SV politiska idéer
volume_up
{liczba mnoga}

politiska idéer (też: politik, politisk åsikt, statskonst)
volume_up
politics {rzecz.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "politiska idéer"

politisk przymiotnik
English
idéer rzeczownik
English

Przykłady użycia - "politiska idéer" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishAlain Lipietz betänkande är en värdefull källa till politiska idéer och förslag.
The report by Alain Lipietz is a useful source of policy ideas and proposals.
SwedishJag instämmer dock inte alls i den islamska politiska högerns och Hamas idéer.
However, I strongly disagree with the ideas of right-wing political Islam and of Hamas.
SwedishVi såg detta i den linjära minskningen av anslag utan några politiska idéer eller kriterier.
We saw this in the linear reduction of appropriations with no political thought or criteria.
SwedishDet är i den politiska mittfåran de idéer föds som splittrar den ekonomiska och monetära unionen.
The political centre is where the ideas tearing economic and monetary union apart are generated.
SwedishEn ökad rörlighet av människor, kapital och politiska idéer har lett till en globalisering av sociala problem.
Increased mobility of people, capital and political ideas has led to the globalization of social problems.
SwedishEnligt min åsikt så måste den politiska kampen vara en kamp mellan politiska idéer och inte mellan könsidentiteter.
In my opinion, the political battle should be fought at a political concept level rather than at a gender level.
SwedishVar och en av oss har sina egna politiska idéer, men när det gäller idrotten har de idéerna en gemensam nämnare.
We each have our own political views, but as far as sport is concerned, all those views have a single common denominator.
SwedishDen visar tydligt att vi kan fundera ut de mest nytänkande politiska idéer, men när budgetmaskinen är i gång är den enögd.
It shows clearly that we can imagine the most innovative of policies possible, but when the budgetary machine is established, it is one-eyed.
SwedishVar och en av oss har sina egna politiska idéer, men när det gäller idrotten har de idéerna en gemensam nämnare.
As the mother of two children, she has taken an interest for many years in the problems of young people, especially those in troubled inner-city areas.
SwedishÄven med tanke på valet den 10–13 juni kan jag bara säga att vi måste övertyga de unga om att Europa är platsen för att föra deras politiska idéer vidare.
With regard to the elections on 10-13 June, too, I can only say that we have to persuade young people that Europe is the right place in which to take their political ideas further.
SwedishIngen kan förneka att Internet har fått en samhällsfunktion och inte bara betyder mycket för vår vardag, utan också för massrörelser, politiska idéer och kommunikationsstrategier.
It is an indisputable fact that the Internet now has a public role, influencing not only daily life but also mass movements, political ideas and communication strategies.