"politisk åsikt" - angielskie tłumaczenie

SV

"politisk åsikt" po angielsku

SV politisk åsikt
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

politisk åsikt (też: politik, politiska idéer, statskonst)
volume_up
politics {rzecz.}
Jag önskar dock att mitt land ibland skulle stå upp för sina nationella intressen på samma sätt som mina spanska kolleger verkar göra, oavsett politisk åsikt.
However, I wish my country would sometimes stand up for its national interests in the way my Spanish colleagues seem to, irrespective of politics.
politisk åsikt
Detta fall handlar om politisk verksamhet och uttryck av en politisk åsikt.
This is a case of the conduct of political activity and the expression of political opinion.
Alla som vågar uttrycka, muntligt eller skriftligt, en politisk åsikt som skulle kunna tolkas som ett stöd för terrorism riskerar med andra ord att arresteras.
In other words, anyone who dares to express, verbally or in writing, a political opinion that could be interpreted as supporting terrorism is risking arrest.
Detta parlament har inte rådfrågats formellt om innehållet i partnerskapen för anslutning och således debatterar vi en politisk åsikt utan någon tillhörande rättslig befogenhet.
This Parliament has not been formally consulted about the content of the accession partnerships, which means we are debating a political opinion with no legally binding power.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "politisk åsikt"

politisk przymiotnik
English
åsikt rzeczownik

Przykłady użycia - "politisk åsikt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta fall handlar om politisk verksamhet och uttryck av en politisk åsikt.
The tenor of decisions of Parliament in such cases has always been that immunity is not waived.
SwedishEn repressiv och brutal politik förs mot alla medborgare som har en avvikande politisk åsikt.
A repressive and brutal policy is being conducted against everyone with an ideology opposed to that of the regime.
SwedishDet finns ett allt starkare politisk stöd för denna åsikt.
There is growing political support for this position.
SwedishDagligen läser vi rapporter om grova kränkningar på grund av kön, religion, ursprung, politisk åsikt, sexuell läggning osv.
We read daily of gross violations of human rights on grounds of gender, religion, ethnic origin, political views, sexual orientation etc.
SwedishJag anser att det är riktigt av ordförandekonferensen att anse att parlamentet bör uttrycka en politisk åsikt i denna fråga på ett tidigt stadium.
In my view, the Conference of Presidents rightly considers that this House should express a political view on that matter at an early date.
SwedishUnionens program bör därför utformas på ett neutralare sätt, så att inte bara en enda politisk åsikt förs fram på bekostnad av alla medborgare.
Programmes of the Union should therefore adopt a more neutral tone, so as to prevent one specific political hue being put across at the expense of all citizens.
SwedishVi alla, oavsett ursprung, nationalitet och politisk åsikt, förlorade en oersättlig symbol för vårt gemensamma arv som binder oss samman på denna jord.
All of us, whatever our creed, nationality, or political viewpoint, lost an irreplaceable piece of the common heritage that binds us together on this earth.
SwedishVi kan inte acceptera att tusentals människor sätts i fängelse för att de har en annan politisk åsikt eller för att de är från en annan religion, etnicitet.
We cannot accept thousands of people being put in prison for having different political views or for being of a different religion or from a different ethnic group.
SwedishJag önskar dock att mitt land ibland skulle stå upp för sina nationella intressen på samma sätt som mina spanska kolleger verkar göra, oavsett politisk åsikt.
In my opinion, to create two separate regulations simply does not make sense and would undermine the efforts that we are making to streamline and clarify our programmes.
SwedishPersoner som inte är misstänkta för brott kan registreras, och känsliga personuppgifter om politisk åsikt, religiös tillhörighet och sexuell läggning kan registreras.
People who are not suspected of crimes may be registered, and sensitive personal data about political views, religious affiliation and sexual orientation may be recorded.
SwedishAv en mycket relevant politisk anledning enligt min åsikt: om vi vill lansera någon åtgärd eller något budskap för att förstärka Europaparlamentets demokratiska legitimitet, bör vi göra det nu.
For a politically very important reason, I believe: if we want to launch any initiative or send any message to strengthen the democratic legitimacy of the European Parliament, we must do so now.