"politisering" - angielskie tłumaczenie

SV

"politisering" po angielsku

SV politisering
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

politisering
Det måste spegla en djupgående politisering av verksamheten för enande.
It must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.
Onödig politisering av tekniska frågor måste dock undvikas.
However, unnecessary politicisation of technical issues must be avoided.
Europaparlamentet spelar en central roll i denna politisering.
The European Parliament is playing a key role in this politicisation.

Przykłady użycia - "politisering" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi begär alltså en politisering av sakernas tillstånd och en debatt nu.
We thus insist on a political assessment of the position to date and we want a debate now.
SwedishJag sade det redan vid mötet med de politiska gruppernas ordförande, när frågan om politisering kom upp.
I want first of all to thank all those who supported me and understood my approach.
SwedishFör tillfället har rådet i alltför hög grad sitt finger med i spelet, vilket leder till en politisering av stabilitetspakten.
The Commission should have more powerful means at its disposal to force Member States to adhere to the terms of the Pact.
SwedishVi behöver få en politisering av politiken i utvidgningsprocessen, i förmågan att föra en dialog med medborgaren.
We need to politicise the politics of the enlargement process if we are to have the ability to engage in meaningful conversation with the citizens.
SwedishJag ser det som något absolut nödvändigt att en sådan parlamentarisering av arbetet också leder till politisering.
I believe it to be urgently necessary that the work should be made parliamentary in this way and that this should be the means by which it is also made political.
SwedishOm lagstiftning används på det här sättet medför det en politisering av rätten, såsom ministern också nyss sade, och det leder till misstro mot lagskipningen.
If legislation is used in this manner, it is made political, as the minister stated a moment ago, and this leads to distrust of the law.
SwedishDetta kommer att leda till en politisering av detta evenemang och även på visst sätt inverka på kommissionens och parlamentets relation i framtiden.
This will lead to a politicizing of this organization and will also affect the future relationship of Parliament and Commission in a particular way.
SwedishMan ger då anledning till politisering och polarisering i Förenade kungarikets valkampanj och det har vi minst intresse av.
This would be counterproductive and encourage polarization in the United Kingdom's election campaign, which would certainly not be in our interests.
SwedishECB:s oberoende får inte drabbas, det får inte förekomma några politiska påtryckningar och vi måste förhindra en politisering av penningpolitiken i euroområdet.
The ECB's independence may not be affected, there should be no political pressure and we must prevent monetary policy in the euro zone from being politicised.
SwedishInte bara på grund av Lissabonfördraget, utan också på grund av att Kosovo kommer att bli det största provet på om EU är redo för en lämplig politisering av Kosovo.
Not only because of the Lisbon Treaty, but also because Kosovo will be the greatest test of whether the EU will be ready to politicise Kosovo appropriately.
SwedishMed ökad finansiering och politisering av det regionala samarbetet stärks EU: s och regionernas position på bekostnad av nationalstaterna och det lokala självstyret.
Increased funding and politicization of regional cooperation will strengthen the position of the EU and the regions, at the expense of the nation states and local autonomy.