"polisstyrka" - angielskie tłumaczenie

SV

"polisstyrka" po angielsku

SV polisstyrka
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

polisstyrka (też: påle, vakt, piket, strejkvakt)
volume_up
picket {rzecz.}
polisstyrka (też: poliskår)
Vår polisstyrka och andra säkerhetsenheter omstruktureras och utbildas.
Our police force and other security units are being restructured and trained.
För denna process krävs utan tvekan en tillförlitlig polisstyrka.
Now, that process certainly requires a reliable police force.
FN har däremot lovat honom att sända ut en polisstyrka på 4 800 man.
The UN, however, have pledged to dispatch a police force of 4 800.

Przykłady użycia - "polisstyrka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishInrättandet av en FN-polisstyrka med omedelbar verkan är i det avseendet en nödvändighet.
It would appear to be absolutely vital to send in a UN policing force immediately.
SwedishVi borde tänka efter om det skulle kunna komma därhän att vi måste sätta in en polisstyrka.
Nonetheless, I am in complete agreement with the actions of the contact group.
SwedishEU måste göra sin röst hörd i frågan och uppmärksamma misslyckandet för Förenta staternas polisstyrka i området.
The Union must assert its views on the subject and take note of the failure of the United States' military policy in the region.
SwedishSamtidigt som det finns en dialog eller en överenskommelse om principer för en dialog, måste det finnas en militär polisstyrka i Kosovo.
Dialogue, or an agreement in principle about dialogue should go hand in hand with the presence of a military policing force in Kosovo.
SwedishUNMIK: s polisstyrka försöker nu så snabbt som möjligt slå fast vem som bär ansvaret för attackerna så att de kan gripas och straffas.
Mr Solana and I promised to go back through the summer so that we could see for ourselves that progress on reconstruction is actually occurring.
SwedishUNMIK:s polisstyrka försöker nu så snabbt som möjligt slå fast vem som bär ansvaret för attackerna så att de kan gripas och straffas.
Next, UNMIK police are trying as quickly as possible to identify those responsible for these attacks so that they can be taken out of circulation and punished.
SwedishEftersom vi vet att frågan om de afghanska medborgarnas säkerhet är av betydande vikt har vi åtagit oss att utöka vår polisstyrka i landet.
Knowing that the question of security of Afghan citizens is of major concern, we have undertaken to increase the size of our police mission in the country.
SwedishPoliser i våra länder arbetar 24 timmar per dag och för regeringarna är det ibland svårt att hitta en lämplig polisstyrka att avdela.
We need, at this point, still to have a deployment of military personnel and then in other places, of course, we need policemen.
SwedishFrågan om övergång till gemenskapsförfarande kommer att på allvar bli aktuell först om man vill grunda en överstatlig polisstyrka för unionen.
The question of transferring responsibility to a common authority will become of serious interest only if we want to establish supranational police squads for the Union.
SwedishEn viktig prioritering i det här sammanhanget är, som jag inledningsvis nämnde, att Europeiska unionen tar över FN:s polisstyrka i Bosnien-Hercegovina.
As I mentioned to begin with, an important priority in this connection is the EU's assumption of responsibility for the UN's policing mission in Bosnia-Herzegovina.
SwedishEn viktig prioritering i det här sammanhanget är, som jag inledningsvis nämnde, att Europeiska unionen tar över FN: s polisstyrka i Bosnien-Hercegovina.
As I mentioned to begin with, an important priority in this connection is the EU's assumption of responsibility for the UN's policing mission in Bosnia-Herzegovina.
SwedishVi kan bidra till detta genom EUJUST LEX och genom att bygga upp en polisstyrka som inte torterar, utan som vet vilka gränserna är och som försöker att hjälpa till att återställa ordningen.
We can contribute to that through EUJUST LEX and by building up a police corps that does not torture, but which knows what the limits are and tries to help restore order.