SV plåga
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

plåga (też: ondska, fördärv, gissel, det onda)
volume_up
evil {rzecz.}
Alla länder har drabbats av denna plåga, alla regeringar bör agera.
This evil is afflicting all countries and every government must act.
Efter massarbetslösheten under 80- och 90-talen riskerar utslagningen att bli ett nytt ont som kommer att plåga Europa under nästa decennium.
Following the mass unemployment of the 1980s, social exclusion risks becoming the new evil which will gnaw away at Europe over the coming decade.
Denna plåga kan emellertid bara bekämpas på europeisk och global nivå och jag uppmuntrar unionen att arbeta med Internationella antidopingbyrån.
Nevertheless, this evil can only be rooted out if it is combated at European and global levels, and I encourage the Union to work with the World Agency to that end.
plåga (też: epidemi, pest, hemsökelse, invasion)
volume_up
plague {rzecz.}
Flygbuller har därmed blivit en plåga för en allt större del av mänskligheten.
Consequently, aircraft noise has become a plague to an increasing proportion of the population.
Förenade kungariket har tagit skada av denna hemska plåga.
The United Kingdom has suffered with this terrible plague.
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant --
plåga (też: elände, sjukdom, sorg, lidande)
Eftersom det handlar om en vanligt förekommande plåga är det viktigt att anta katastrofåtgärder.
Since we are talking about an endemic affliction it is important to adopt emergency measures: they would serve as antibiotics.
Låt oss visa vägen även denna gång att lära oss nya begrepp och ta nya tag mot denna plåga.
This time too, let us show how we can teach ourselves new concepts and take new initiatives to combat these afflictions.
Mycket av det som i dag plågar Europa, till exempel när det gäller invandring och säkerhet, har sitt ursprung vid Europas södra gräns, i relationerna med den islamiska världen.
Many of Europe's afflictions, in areas such as immigration and security, for instance, originate from Europe's southern border, from its relations with the Islamic world.
volume_up
bother {rzecz.}
plåga (też: ed, förbannelse, svärord, gissel)
volume_up
curse {rzecz.}
Maffia och korruption fortsätter att vara en plåga.
Mafia and corruption still remain a curse.
plåga (też: fara, hot)
volume_up
menace {rzecz.}
plåga (też: skadedjur, skadeinsekt)
volume_up
pest {rzecz.}
volume_up
terror {rzecz.}
plåga (też: tortyr)
volume_up
torture {rzecz.}
Vi behöver inte hundratusentals sådana, om man under lång tid måste plåga djur för att få det.
We do not need hundreds and thousands of them if animals have to undergo lengthy torture to produce them.
Jag är inte så mycket av ett enfant terrible att jag ska plåga er här.
I am not such an enfant terrible as to torture you here.
Man måste inte plåga djuren bara för att man vill äta dem senare.
It is not necessary to torture animals if you want to eat them later.
plåga (też: besvär, elände, otyg)
volume_up
nuisance {rzecz.}
Det kommer att bli en plåga för alla: enskilda privatpersoner, företag och samhället.
It will be a nuisance for all: private individuals, companies and society.

Przykłady użycia - "plåga" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi har bevittnat Zimbabwes utdragna plåga i många år.
Madam President, we have watched Zimbabwe's slow agony for many years.
SwedishVi har nu gått igenom en global finansiell härdsmälta och den fortsätter att plåga oss.
We have now gone through a global financial meltdown and it is continuing to cause us problems.
SwedishDet är alldeles otillräckligt för att släcka de törstandes plåga.
It would go no way at all towards quenching the thirst of the parched.
SwedishFöljaktligen är nu de åtgärder som utformas för att bekämpa denna 2000-talets plåga särskilt viktiga.
This meant that there was some purpose to our work in the LIBE Committee.
SwedishVad vi gjorde i Kenya var inriktat på etnicitet, som är en plåga på många håll i Afrika.
And then in Kenya, what we did was addressing the issue of ethnicity, which is a poison in a lot of places in Africa.
SwedishLåt oss visa vägen även denna gång att lära oss nya begrepp och ta nya tag mot denna plåga.
This time too, let us show how we can teach ourselves new concepts and take new initiatives to combat these afflictions.
SwedishUnionen måste ge ekonomiskt stöd för att lindra flyktingarnas plåga och för att bidra till en lösning av krisen.
It must provide financial support to alleviate the plight of the refugees and help resolve this crisis.
SwedishDroger är dåligt för hälsan och är en plåga i samhället.
Drugs are bad for health and a poison to society.
SwedishMed detta restriktiva förslag riskerar familjelivet dessutom att bli en plåga, framför allt för kvinnor.
Furthermore, with this restrictive proposal, family life is in danger of becoming an ordeal, especially for women.
SwedishDessa personer har ingen avsikt att plåga sina djur – de vill bara kunna försörja sig på det som de är duktiga på.
These people do not intend to be cruel to their animals – they just want to earn a living by doing what they are good at.
SwedishDenna brutala person, med sin grupp av korrupta kolleger på höga poster, är en cancerliknande plåga för det pakistanska folket.
This brutal individual, with his corrupt governing group of associates, is a cancerous infliction on the people of Pakistan.
SwedishSluta plåga konstitutionen.
SwedishFöljderna av katastrofen i Haiti utgör en plåga ännu ett år efteråt, och den humanitära, ekonomiska och sociala situationen är kaotisk.
One year on, the effects of the disaster in Haiti are distressing and the situation from the human, economic and social point of view is chaotic.
SwedishMänniskornas olycka och de därav resulterande problemen också för landet Albanien är emellertid för stora för att man skall plåga dem med det.
But the misfortunes of the population and the problems the Albanian government faces as a result are too great to be abused for selfish ends.
SwedishÄven om det har skett enorma framsteg under de senaste åren i kampen mot rasism i all dess former, fortsätter den att plåga människors liv.
Although there have been tremendous strides over the last few years to fight racism in all its forms, it still continues to blight people's lives.
SwedishEuropeiska regeringar bör därför nu inte betrakta dessa kriterier som en plåga eller ett hinder för deras utveckling, utan som en hållbar väg till en hälsosam ekonomi.
They have to clearly observe the criteria laid down in the Stability and Growth Pact rather than repeatedly attempting to circumvent them.
Swedish– Det sexuella utnyttjandet av kvinnor och barn är en plåga för mänskligheten som blir ett allt större problem ju längre tiden går.
The problem must be tackled with maximum consideration for the victims of trafficking so that they do not suffer a 'double punishment ' in the justice systems of EU countries.
SwedishDen fråga som vi behandlar i dag, nämligen frågan om man får plåga djur i detta sammanhang, angår oss alla, oberoende av kön.
The subject we are dealing with today, namely the issue of whether animals should be made to suffer for the sake of these products, is of concern to all of us irrespective of gender.
SwedishSamtidigt kommer följderna av flera medlemsstaters oansvariga budgetpolitik uppenbarligen att plåga EU under många år framöver.
At the same time, the consequences of the irresponsible budgetary policy which has operated hitherto in several Member States will obviously remain to haunt the European Union for some years to come.
SwedishEn skilsmässa är alltid en traumatisk upplevelse för ett barn, liksom för vuxna, och om den följs av en rättstvist som pågår i många år kan den bli en plåga.
Divorce is always a traumatic experience for a child, as it is for adults too, and if it is followed by litigation that lasts for years it can become absolutely intolerable.