"plädera för" - angielskie tłumaczenie

SV

"plädera för" po angielsku

SV plädera för
volume_up
{czasownik}

plädera för (też: gräla, visa, argumentera, hävda)
Vi borde använda detta för att plädera för att vi behöver ett nytt konstitutionsfördrag.
We should use that to argue why we need a new Constitutional Treaty.
Jag skulle vilja plädera för att vi diskuterar denna fråga.
I would argue that we should hold discussions in this area.
Vi fortsätter att plädera för vår sak med dem och vi kommer att göra det med Ryssland och Japan och andra länder likaså.
We continue to argue our case with them and we will argue it with Russia and Japan and other countries as well.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "plädera för"

plädera czasownik
English
för rzeczownik
English
för przysłówek
English
för czasownik
English
för przyimek
för spójnik
English
för- przymiotnik
föra czasownik
fara rzeczownik
fara czasownik

Przykłady użycia - "plädera för" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVan Hecke gör rätt i att plädera för en mer strukturerad strategi på detta område.
Mr Van Hecke rightly calls for a more structured approach to this problem.
SwedishÄr kommissionen också beredd att plädera för betalning med bankkort?
Will the Commission also advocate payment by credit card or using a PIN number?
SwedishVi har en utmärkt möjlighet nu att plädera för långsiktig multilateral utveckling.
We have a fine opportunity now to make a strong case for long-term multilateral development.
SwedishDärmed vill jag inte plädera för en icke-stabilitetsgemenskap.
I do not mean by that to speak in favour of a 'Community of instability '.
SwedishDärmed vill jag inte plädera för en icke-stabilitetsgemenskap.
I do not mean by that to speak in favour of a 'Community of instability' .
SwedishNaturligtvis är det svårt att plädera för att han dessutom skall resa till Tjetjenien.
It is, of course, the case that it would be quite difficult to ask for entry into Chechnya right now.
SwedishJag vill därför plädera för att man skapar entydiga bestämmelser, som inte förfördelar barnen.
I would urge that clear regulations be drawn up to ensure that children are not treated unfairly.
SwedishDå kommer man med rätta att plädera för att behålla totalförbudet.
Then an appeal to enforce a total ban will rightly ensue.
SwedishMen hur kan medborgaren hysa förtroende för valutan när politiker inte vågar plädera för den?
But how can the public have confidence in the currency when politicians are not courageous enough to back it?
SwedishJag kommer att plädera en gång till för en fullständig öppenhet.
I shall appeal once more for complete transparency.
SwedishLåt mig avsluta med att särskilt varmt plädera för ett ändringsförslag som jag själv har initierat.
Allow me to finish by making a particularly strong plea in favour of an amendment that I myself have put forward.
SwedishOm det ändå blir en stadga skulle vi med kraft vilja plädera för att denna enbart skall gälla för unionens institutioner.
It should only include articles which can give a meaningful message to these European institutions.
SwedishTänker ni verkligen på fullt allvar plädera för ytterligare generella nedskärningar av intäkter och utgifter i det offentliga?
Are you really seriously envisaging further global cuts in public sector income and expenditure?
SwedishJag skulle ändå i synnerhet vilja plädera för ett sökande efter försvunna barn och för bekämpning av barnarov.
I would make a special plea for efforts to be made to track down children who have disappeared and to combat child abductions.
SwedishOm det ändå blir en stadga skulle vi med kraft vilja plädera för att denna enbart skall gälla för unionens institutioner.
If a charter were to be drafted nonetheless, we would strongly urge that this only apply to the institutions of the Union.
SwedishSlutligen, herr talman, skulle jag också vilja plädera för att den annalkande utvidgningen av Europeiska unionen tas med i beräkningen.
Finally, I would also urge you to take into consideration the enlargement of the European Union which is upon us.
SwedishDärför vill jag än en gång plädera för att vi också nyttjar och tillvaratar de politiska möjligheter som vi har i parlamentet.
I would therefore like to plead once again that we should take advantage of the political opportunities we have in Parliament.
SwedishDärför skulle jag för min grupps räkning vilja plädera för återförvisning för att vi skall kunna göra en ordentlig översyn på nytt.
I should therefore like on behalf of my group to plead for referral, to allow us to reconsider the whole matter thoroughly.
SwedishDet skulle jag vilja plädera för.
SwedishSlutligen, kollegor vill jag plädera för att det arbetas mer med uppgifter per kön för att möjliggöra en mer specifik politik.
Finally, I would urge that more work should be done with statistics broken down by sex, so that we can tailor policy more specifically.