"passa in i" - angielskie tłumaczenie

SV

"passa in i" po angielsku

SV passa in i
volume_up
{czasownik}

passa in i
Denna användning måste passa in i den politik som direkt syftar till att bekämpa fattigdomen.
This spending must fit in with the policy of targeted poverty reduction.
Många av oss har andra åtaganden som de skall försöka få att passa in i kväll.
Many of us have other engagements to try to fit in this evening.
Vi anser att den lösning som söks måste passa in i den linje som Europeiska unionen följer för transportsektorn.
In our opinion, the solution should fit into the line that the European Union has adopted in the transport sector.
passa in i (też: anpassa, klä, tillfredsställa, avpassa)
volume_up
to suit {czas.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "passa in i"

passa czasownik
in- przymiotnik
in przysłówek
in przyimek
English
I rzeczownik
English
i przyimek

Przykłady użycia - "passa in i" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
SwedishI sitt nuvarande tillstånd skulle Turkiet passa in i det auktoritära Europa vi hade
Turkey decided in favour of Europe as long ago as the Atatürk revolution in the early 1920s.
SwedishDet var mycket viktigare för mig att passa in i mansbilden, än Sheila och det hon blev utsatt för.
It was way more important to me, about me and my man box card than about Sheila and what was happening to her.
SwedishPåståenden om livsmedel måste bygga på vetenskapliga fakta och behöver inte passa in i en profil som de styrande har infört.
I thought I ought to vote in favour of Amendment 29 which abolishes the nutrient profiles proposed by the Commission.
SwedishVi bör emellertid komma ihåg att de kriterier vi använder måste uppfattas som objektiva av WTO för att passa in i den gröna boxen.
As Commissioner McCreevy already mentioned, we also accept the extension of support for young farmers to subsidise loans.
SwedishDet skulle då också passa in i den politik som är inriktad på att förena samhälls-, familje- och arbetslivet med varandra.
This would therefore be in keeping with the policy that is aimed at the reconciliation of social, family and working life with one another.
SwedishMan koncentrerade sig särskilt på Baselöverenskommelsens miniminormer, som ändrades för att bättre passa in i EU-sammanhanget.
Particular focus was put on the Basle minimum standards, which were modified to make them more appropriate to the European Union context.
SwedishDe aktuella åtgärderna skall under alla omständigheter vara av engångskaraktär och passa in i budgeten för de berörda medlemsstaternas nuvarande strukturprogram.
' The measures concerned will have to be exceptional in character, however, and in any event be met from the budget for the affected Member States ' existing structural programmes.