"passa för" - angielskie tłumaczenie

SV

"passa för" po angielsku

EN

SV passa för
volume_up
{czasownik}

passa för (też: anpassa, klä, tillfredsställa, avpassa)
volume_up
to suit {czas.}
When would it suit you?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "passa för"

passa czasownik
för rzeczownik
English
för przysłówek
English
för czasownik
English
för przyimek
för spójnik
English
för- przymiotnik
föra czasownik
fara rzeczownik
fara czasownik

Przykłady użycia - "passa för" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
These will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
SwedishMen en invandringspolitik som ska passa alla fungerar inte för Storbritannien.
But a 'one-size-fits-all' immigration policy will not work for Britain.
SwedishJag vill slutligen passa på att tacka för att jag har fått tala här idag.
Finally, I would like to take the opportunity to thank you for allowing me to speak here today.
SwedishDen övergripande tanken är att allt ska passa för dessa kunskapsluckor.
But the general idea is that they all fit into this knowledge map.
SwedishDärför måste också våra målsättningar skräddarsys för att passa varje individuellt samarbetsområde.
Our goals therefore have to be tailor-made to fit each individual area of cooperation.
SwedishVi måste passa oss för att väcka förhoppningar, som sedan inte kan uppfyllas vid genomförandet.
We must be careful not to raise hopes that cannot be fulfilled when the ideas are implemented.
SwedishMen å andra sidan måste vi passa oss för att klassificera vissa folkgrupper hur som helst.
On the other hand, however, we must take care not to classify certain peoples in a particular manner.
SwedishJag vill också passa på att tacka för alla era inlägg.
I want also to take the opportunity to thank you for your interventions.
SwedishVi vill inte ha en lösning som ska passa för alla inom EU, just eftersom vi vill ha subsidiaritetsprincipen.
We do not want a one-size-fits-all solution for Europe, precisely because we want subsidiarity.
SwedishJag vill passa på att tacka för debatten.
I should like to thank you for the debate that we have had here today.
SwedishNär det gäller mitt eget land, Irland, skulle detta passa alldeles utmärkt, för det är nämligen precis vad man vill.
For my own country, Ireland, this would be just wonderful because that is what it wants to do.
SwedishDet tog lång tid att välja en linje som var tillräckligt välavvägd för att passa både konsumenter och företag.
It took a long time to choose a line that would be balanced enough for both consumers and businesses.
SwedishDäremot skulle landet passa perfekt inom ramen för ett stort och förnyat Europa-Medelhavspartnerskap.
On the other hand, it would be perfectly suited to a place within a broad, renewed Euro-Mediterranean partnership.
SwedishVi tvingades till flera kompromisser för att passa in skillnaderna mellan olika nationella och lokala fiskeförfaranden.
We had to make many compromises to accommodate the differences in national and local fishing customs.
SwedishHär får vi nog passa oss för hyckleri.
However, there is a need to be aware of hypocrisy.
SwedishVi måste passa oss för att än säga si och än säga så.
SwedishOavsett detta anser jag att det vore verkligt önskvärt att vi hittade en form av övervakning som är utformad för att passa en bank.
That said, I think it would be desirable to find a form of supervision that is appropriate for a bank.
SwedishVi bör emellertid komma ihåg att de kriterier vi använder måste uppfattas som objektiva av WTO för att passa in i den gröna boxen.
As Commissioner McCreevy already mentioned, we also accept the extension of support for young farmers to subsidise loans.
SwedishVi skulle kunna överdriva och säga att eftersom verkligheten inte följer bestämmelserna har bestämmelserna anpassats för att passa verkligheten.
We could exaggerate and say that, as reality is not obeying the rules, the rules are being adapted to fit it.
SwedishVi bör emellertid komma ihåg att de kriterier vi använder måste uppfattas som objektiva av WTO för att passa in i den gröna boxen.
Let us, however, keep in mind that the criteria we use have to be objective to the WTO to be able to fit into the green box.