"oskadliggöra" - angielskie tłumaczenie

SV

"oskadliggöra" po angielsku

SV oskadliggöra
volume_up
{czasownik}

oskadliggöra (też: lösa upp, desarmera, avdramatisera, ta udden av)
För att oskadliggöra denna tidsinställda bomb har miljöutskottet antagit några ändringsförslag som delvis har införts i betänkandena i plenum.
To defuse this time bomb, the Committee on Environment adopted some amendments which have partly ended up in the plenary reports.
Till följd av de senaste veckornas intensiva diskussioner tycks vi nu ha hittat ett sätt att oskadliggöra denna fråga.
Following intensive discussions over the past few weeks we now seem to have found a way of defusing this issue.
oskadliggöra (też: avväpna, nedrusta, desarmera, avrusta)

Synonimy (szwedzki) dla "oskadliggöra":

oskadliggöra
Swedish

Przykłady użycia - "oskadliggöra" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet kan bidra till att snabbare oskadliggöra terrorister och dem som arbetar i bakgrunden.
That can help to put terrorists and those behind them out of action more quickly.
SwedishNi har tre minuter att oskadliggöra era motståndare -
You have three minutes to immobilize your opponents
SwedishMen detta är demagogi, för det enda vi vill, är att kidnappa och oskadliggöra bedrägeriet och korruptionen.
But that is demagogy, because the only thing we want to do is kidnap fraud and corruption and make them disappear.
SwedishTill följd av de senaste veckornas intensiva diskussioner tycks vi nu ha hittat ett sätt att oskadliggöra denna fråga.
Following intensive discussions over the past few weeks we now seem to have found a way of defusing this issue.
SwedishNär de lades i marken under kriget gjorde man exakta kartor så att man skulle kunna oskadliggöra dem senare.
When they were placed in the ground during the war, precise maps were produced so that they could be deactivated later on.
SwedishDärför innebär allt som gör det lättare att oskadliggöra dem som profiterar på illegala ekonomiska handlingar ett steg framåt.
Therefore any move to improve our chances of depriving those who profit from illegal financial practices of their gains, is a step in the right direction.
SwedishOm och om igen använder president Karimov islamism som ett trubbigt instrument för att oskadliggöra sina politiska motståndare – oavsett partifärg.
Over and over again, President Karimov uses Islamism as a blunt instrument with which to put his political opponents – of whatever stripe – out of action.
SwedishProblemet med att oskadliggöra pesticider, både i Europa och i övriga världen, har prioriterats allt mindre under de senaste åren.
      Mr President, the problem of inactivating pesticides, whether in Europe or in the rest of the world, has become less and less of a priority in recent years.
SwedishOm och om igen använder president Karimov islamism som ett trubbigt instrument för att oskadliggöra sina politiska motståndare – oavsett partifärg.
So let it be said loud and clear that, in this area, there are two opposites: human rights and open and fair partnership on the one hand, and colonialism in whatever shape or form on the other.
SwedishI detta betänkande inrättar denna lilla skara oligarker instrument för att oskadliggöra de folkliga företrädare som kan tänkas klara sig igenom väljarnas filter och mediefiltret.
In this report, this little band of oligarchs is setting up instruments to neutralise any representatives of the people who might get through the electoral and media filters.
SwedishMen vem kan vägra eller beklaga att alla diplomatiska och politiska möjligheter uttöms, innan man använder våld för att oskadliggöra de här vapnen, om förhandlingarna skulle misslyckas?
But who could refuse or regret exhausting all possible diplomatic and political efforts before using force to put these weapons out of action to prevent them causing harm in case negotiations failed?