"oroväckande" - angielskie tłumaczenie

SV

"oroväckande" po angielsku

SV oroväckande
volume_up
{przymiotnik}

oroväckande (też: oroande, betänklig)
Opinionsundersökningar tyder på att medborgarnas stöd är oroväckande lågt.
There is a very disquieting level of public support indicated by opinion polls.
The situation in Pakistan is very disquieting.
oroväckande (też: besvärlig, härsken, otrevlig, pinsam)
volume_up
ugly {przym.}

Synonimy (szwedzki) dla "oroväckande":

oroväckande

Przykłady użycia - "oroväckande" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet finns också andra aspekter av denna lagstiftning som är mycket oroväckande.
There are other aspects of the legislation which are also extremely disturbing.
SwedishDär finns oroväckande indikatorer på hur vanligt det är att folk är överviktiga.
There are alarming indicators showing how common being overweight has become.
SwedishEpidemin sprider sig med en oroväckande hastighet i huvudstaden Port-au-Prince.
The epidemic is spreading at an alarming rate in the capital, Port-au-Prince.
SwedishBlockaden har medfört att miljöföroreningarna har nått en oroväckande nivå.
Because of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
SwedishVåra problem är oroande, men ännu mer oroväckande är bristen på handlingskapacitet.
Our problems are alarming, but no less so is the lack of capacity for action.
SwedishSituationen inom jordbrukssektorn är inte bara oroväckande.
(ES) Mr President, the situation in the agricultural sector is not only of concern.
SwedishDenna utveckling bidrar inte till våra friheter, och det är mycket oroväckande.
This development is not conducive to our freedoms, and it is most worrying.
SwedishDe konstateranden som revisionsrätten gör i sin specialrapport är oroväckande.
The findings in the special report drawn up by the Court of Auditors are disturbing.
SwedishBåda länderna har också oroväckande höga poängvärden när det gäller människohandel.
Both countries also have worryingly high scores when it comes to human trafficking.
SwedishUtlysningen är ett extra oroväckande sätt att hantera krisen och förvirringen.
The declaration is an especially worrying way of addressing the crisis and confusion.
Swedish. – Den rådande situationen i Demokratiska republiken Kongo är mycket oroväckande.
   The current situation in the Democratic Republic of Congo is very worrying.
Swedish. – Den rådande situationen i Demokratiska republiken Kongo är mycket oroväckande.
The current situation in the Democratic Republic of Congo is very worrying.
SwedishJag är frustrerad över att spänningarna i regionen nått så oroväckande nivåer.
I am frustrated because tension in the region has risen to alarming levels.
SwedishSom ni vet är detta en extrem situation som är mycket ömtålig och mycket oroväckande.
As you know, this is an extreme situation which is very fragile and very worrying.
SwedishDet är oroväckande att Renault flyttar sin produktion från Slovenien till Frankrike.
It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
SwedishI egenskap av övertygad europé måste jag säga att detta är oroväckande tider för EU.
I have to say, as a committed European, I think these are worrying times for the EU.
SwedishEn fråga jag vet är oroväckande är den om aspartam, nisin och nitrosamin.
An issue that I know is of concern is that of aspartame, nicin and nitrosamine.
SwedishDen människorättsliga situationen i Tunisien har förvärrats på ett oroväckande sätt.
There has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.
SwedishDet verkar vettigt att EU agerar för att bli av med ännu ett oroväckande ämne.
It seems right that the EU should act to get rid of another substance of high concern.
SwedishKostnader i samband med sjukskrivningar har ökat till oroväckande nivåer i Sverige.
Costs connected to sick-leaves have increased to alarming levels in Sweden.