"oplanerad" - angielskie tłumaczenie

SV

"oplanerad" po angielsku

SV

oplanerad {przymiotnik}

volume_up
oplanerad
Nio års uppehåll betyder inte nödvändigtvis oplanerad graviditet.
A nine-year gap doesn't necessarily mean an unplanned pregnancy.
Trots att utländska turister är viktiga för ekonomin är oplanerad massturism inte miljövänligt.
Although foreign tourists play an important part in the economy, unplanned mass tourism is not environmentally sound.
I 190 av fallen rör det sig om oönskade eller oplanerade graviditeter.
Of these pregnancies, 190 are unwanted or unplanned.
oplanerad (też: tillfällig)
oplanerad

Przykłady użycia - "oplanerad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet beror på om din vård är planerad English eller oplanerad English.
It depends on whether your treatment is unforeseen or planned ahead.
SwedishOm du måste betala för oplanerad vård utomlands ska du ansöka om ersättning i det landet.
When you have to pay for unexpected treatment abroad, you should claim reimbursement in that country.
SwedishNio års uppehåll betyder inte nödvändigtvis oplanerad graviditet.
A nine-year gap doesn't necessarily mean an unplanned pregnancy.
SwedishDet gröna bältet har hjälpt oss att skydda landsbygdens skönhet och blockera oplanerad stadsbebyggelse.
The green belt has successfully protected the beauty of our countryside and blocked arbitrary urban sprawl.
SwedishTrots att utländska turister är viktiga för ekonomin är oplanerad massturism inte miljövänligt.
Although foreign tourists play an important part in the economy, unplanned mass tourism is not environmentally sound.
SwedishTrots att utländska turister är viktiga för ekonomin är oplanerad massturism inte miljövänligt.
What, after all, can be more important in a form of international cooperation such as the EU than, specifically, the saving of human lives?
SwedishDet är stor skillnad mellan förfarandena vid oplanerad vård – när du blir akut sjuk utomlands – och planerad vård utomlands.
There is a big difference in procedures between unforeseen health treatment – when you fall ill abroad – and planned medical treatment abroad.
SwedishDet är särskilt små och medelstora företag och särskilt " mikroföretag ", med tio anställda eller mindre är de som löper störst risk genom bördor från vårdslös eller oplanerad lagstiftning.
In particular, small and medium-sized enterprises and especially 'micro ' firms of 10 employees or less are those most at risk from inadvertent or unplanned legislative burdens.