"okontrollerad" - angielskie tłumaczenie

SV

"okontrollerad" po angielsku

SV okontrollerad
volume_up
{przymiotnik}

okontrollerad (też: fri, gratis, obegränsad)
volume_up
free {przym.}
Vi tror på den fria marknaden, men kan inte bortse från riskerna med okontrollerad spelverksamhet.
We believe in the free market, but do not occasionally ignore the risks inherent in uncontrolled gambling.
Problemet med okontrollerad dubbel skattefri försäljning kommer därigenom att finnas kvar, och om detta handlar detta betänkande.
As a result, the problem of uncontrolled double duty-free sales remains with us and this is the subject of this report.
Pascal Lamy och alla de som är för en okontrollerad frihandel försvarar inte allmänhetens bästa utan istället de finansiella och kommersiella intressen som betalar dem.
Mr Lamy and all those in favour of uncontrolled free trade are not defending the common good but rather the interests of the financial and commercial institutions that pay them.
okontrollerad (też: omarkerad)
volume_up
unchecked {przym.}
Ju längre en händelse förblir okontrollerad, desto större blir effekterna - som vi har erfarit.
The longer an incident is allowed to go unchecked the wider the impact, as we have seen.
Den är det direkta resultatet av en okontrollerad skattekonkurrens på en enhetlig inre marknad.
It is the direct result of unchecked tax competition on a uniform internal market.
Dessa visar på en okontrollerad framväxt av religiös fanatism i det landet, trots president Musharrafs retorik.
These demonstrate an unchecked rise of religious fanaticism in that country, despite President Musharraf's rhetoric.
okontrollerad
Invandringen till Storbritannien är nu okontrollerad, obegränsad och planlös.
Immigration to Britain is now uncontrolled, unlimited and indiscriminate.
Dessa bestämda instituts verksamhet tenderar därför att vara okontrollerad.
Action by these specific agencies therefore tends to be uncontrolled.
Våra städer jämrar sig redan under problemen med okontrollerad massinvandring.
Our cities are already groaning under the problems of mass, uncontrolled immigration.
okontrollerad (też: oreglerad)
okontrollerad (też: gränslös, ohämmad, ohejdad, hämningslös)
Världssamfundet får emellertid inte tillåta en okontrollerad användning av opiater och att de missbrukas av narkomaner.
At the same time the international community must not allow an unrestrained use of opiates and their misuse by drug addicts.
okontrollerad
Detta är dock en börda för konsumenterna, och marknaden förblir okontrollerad.
This is a burden for consumers, however, and the market remains unmonitored.

Synonimy (szwedzki) dla "okontrollerad":

okontrollerad
Swedish

Przykłady użycia - "okontrollerad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSom ni i parlamentet vet är den allmänna situationen fortfarande okontrollerad och spänd.
As this House knows very well, the situation on the ground remains somewhat fluid and tense.
SwedishDen har gett klartecken till en okontrollerad jakt i regionernas parker.
It has consented to the indiscriminate promotion of hunting in parks by regional authorities.
SwedishNågon gång skulle en gnista kunna sätta den i okontrollerad brand.
Sooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
SwedishDetta skall förhindra en okontrollerad tillväxt av trafikförbud.
This should prevent a proliferation of driving bans from being imposed.
SwedishDet är ett faktum att okontrollerad vapenexport är ett hot mot den globala säkerheten.
There are 639 million small arms in circulation in the world produced by over one thousand companies in a least 98 countries.
SwedishEn effektiv dämpning kräver ett snabbt gensvar: Ju längre en olycka tillåts förbli okontrollerad, desto större konsekvenser.
Hence, it is too late to start trying to get information after a serious pollution problem has occurred.
SwedishBaksidan av okontrollerad ekonomisk tillväxt och konstanta välfärdsbesparingar är en ökning av fattigdomen och den sociala utslagningen.
The dark side of unbridled economic growth and constant welfare savings is an increase in poverty and social exclusion.
SwedishVi kan inte införa stränga fiskekvoter för våra fiskare och samtidigt förhålla oss passiva inför en okontrollerad och olaglig fiskeverksamhet.
We cannot, on the one hand, impose strict fishing quotas and, on the other, not take action to prevent illegal fishing activities.
SwedishBefolkningen i syd fortsätter att i en okontrollerad takt dö av aids, malaria och tuberkulos, men åtgärderna är inte lika kraftfulla som förklaringarna.
The people in the South are still dying of HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, but our words speak louder than our actions.
SwedishDärför får det inte bli någon okontrollerad mångfald av EU-institutioner som alla är inriktade på en enda viktig uppgift: återuppbyggnaden av Kosovo.
Thus, there should be no proliferation of EU bodies all concentrating on the one essential task: the reconstruction of Kosovo.
SwedishBefolkningen i syd fortsätter att i en okontrollerad takt dö av aids, malaria och tuberkulos, men åtgärderna är inte lika kraftfulla som förklaringarna.
The people in the South are still dying of HIV/ AIDS, malaria and tuberculosis, but our words speak louder than our actions.
SwedishKraven på demonteringen av flera funktionsdugliga men föråldrade kärnkraftverk i östra Europa kan leda till en okontrollerad nedbrytning av energisektorn.
Nobody wants to drive the countries of Eastern Europe into a situation where they are completely dependent on imported energy.
SwedishMen det finns också en okontrollerad världsomspännande konkurrens, ett unilateralt öppnande av marknaderna, lydnad under WTO, dvs.
But there is also competition that is savage and worldwide, involving the unilateral opening of markets and subservience to the WTO, hence the United States.
SwedishAtt begränsa okontrollerad omlokalisering, förfalskning och exploatering av arbetskraft måste även fortsättningsvis vara Europaparlamentets målsättning.
Restricting rabid relocation, counterfeiting and the exploitation of labour must continue to be one of the aims of the European Parliament.
SwedishOkontrollerad import innebär att EU: s jordbrukare, däribland polska producenter av mjuk frukt, just nu hotas av en katastrof.
As I understand it, a modern crisis management system should also bear the brunt of crises brought on by the weather, for example, by supporting multi-risk insurance.
SwedishSlutförandet av den inre marknaden får inte förlora i tempo till följd av en okontrollerad och godtycklig fördelning av statligt stöd.
We in the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe regard it as self-evident that the public sector must safeguard the provision of certain services.
SwedishVid denna tidpunkt uttryckte många människor sin rädsla för att öppnandet av EU skulle kunna leda till att organiserad brottslighet och okontrollerad invandring “ exporterades ”.
On this basis, therefore, we consider that the Hague programme is sick, not only in its application but, more importantly, in general.
SwedishKraven på demonteringen av flera funktionsdugliga men föråldrade kärnkraftverk i östra Europa kan leda till en okontrollerad nedbrytning av energisektorn.
Calls for the dismantling of plants in Eastern Europe which are obsolete but which are in working order may lead to an uncontrollable downward spiral in the energy sector.
SwedishNär det gäller kampen mot dopning har jag känslan av att den här frågan nästan är mer okontrollerad nu än den var innan Internationella antidopningsbyrån inrättades.
With regard to combating doping, my feeling is that, since the World Anti-Doping Agency was created, there is almost less control in this area then there was before.
SwedishResultatet av allt detta är fruktansvärt: besvikna partner, otillräcklig ekonomisk utveckling, okontrollerad invandring till Europa, ökad integrism överallt.
The results of all this are disastrous: the disillusionment of our partners, inadequate economic development, illegal immigration into Europe and a general upturn in fundamentalism.