"nyans" - angielskie tłumaczenie

SV

"nyans" po angielsku

volume_up
nyans {r.wsp.}
volume_up
nya {przym.}
EN

SV nyans
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

nyans (też: nyansering)
volume_up
nuance {rzecz.}
Jag skulle bara vilja föra in en nyans i vad hon sa.
I would like just to introduce a nuance to this.
Vi hade velat föra in samma nyans och samma precision när det gäller frågan om ras och alltså tala om rasursprung.
We wanted to introduce the same nuance and precision with regard to the issue of race and therefore proposed 'd ' origine raciale '.
Vi hade velat föra in samma nyans och samma precision när det gäller frågan om ras och alltså tala om rasursprung.
We wanted to introduce the same nuance and precision with regard to the issue of race and therefore proposed 'd' origine raciale' .
nyans (też: färgton, aning, skärm, kupa)
volume_up
shade {rzecz.}
Denna princip är absolut och utan nyanser eller villkor.
This principle is absolute and without shades of meaning or conditions.
All colors will be portrayed as shades of gray.
nyans (też: fasett)
volume_up
facet {rzecz.}
volume_up
hue {rzecz.}
nyans (też: förslag, råd, impuls, association)
Några ytterligare nyanser, och kanske till och med små skillnader när det gäller era bedömningar och förslag.
I have a few other different interpretations, or rather differences of opinion, concerning some of your comments or suggestions.
volume_up
tinge {rzecz.}
nyans (też: färgton)
volume_up
tint {rzecz.}
nyans (też: ton, helton)
volume_up
tone {rzecz.}

Synonimy (szwedzki) dla "nyans":

nyans

Przykłady użycia - "nyans" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör det tredje: Fru rådsordförande, jag vill bifoga en liten nyans till er ståndpunkt om Albanien.
Thirdly, Madam President, let me add a small footnote in regard to your approach to Albania.
SwedishDet skulle ge en viss social och rättvis nyans, också genom mervärdesskatten, till föreningar utan vinstintresse.
This could ensure a certain level of social justice, also through VAT, for non-profit-making organisations.
SwedishMin andra nyans gäller euron.
The second slight difference concerns the euro.
SwedishVi återvände till vår hög, den var täckt av hundratals kilo ostronmussling -- och färgen hade förändrats till en ljus nyans.
We came back to our pile, it was covered with hundreds of pounds of oyster mushrooms, and the color changed to a light form.
SwedishVi får inte glömma bort en mycket viktig nyans: kraftvärmen har utvecklats i de olika medlemsstaterna till följd av kulturella normer.
We must not forget an important point: that cogeneration has been developed in the different Member States according to cultural traditions.
SwedishJag anser särskilt att punkt 14 ger rätt nyans eftersom någon form av integrerad tillsyn endast kommer att vara till nytta om regelverket inte längre är fragmenterat.
Most of the necessary rules outlined in the Financial Services Action Plan have been agreed on time and are now being put in place.
SwedishMed känsla och nyans tar det itu med en av de mest kontroversiella bestämmelserna som infördes av Amsterdamfördraget, nämligen ett närmare samarbete.
In fact, it treats with sensitivity and clarity one of the most controversial mechanisms introduced by the Treaty of Amsterdam, namely that of closer cooperation.
SwedishJag tror inte det är nödvändigt - och jag avviker här i denna lilla nyans från vad min vän Soulier, ordföranden i utskottet för de mänskliga rättigheterna, sagt - med ett extraordinärt uppdrag.
I do not believe that an ad hoc delegation is needed, and on this small point I differ from what was said by my friend, the chairman of the Committee on Human Rights, Mr Soulier.
SwedishVi tar hänsyn till denna lilla nyans som säkert var orsaken till att frågorna inte slogs samman och därför får ni nu tillfälle att göra herr Crowley till viljes och besvara hans fråga.
We will take account of that slightly different angle, which must have been why the questions were not grouped together. I invite you to comply with Mr Crowley's request and give him an answer.