"nya verksamheter" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya verksamheter" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya verksamheter" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya verksamheter"

nya przymiotnik
English
verksamheter rzeczownik
English
verksamhet rzeczownik

Przykłady użycia - "nya verksamheter" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishKommissionen skulle även behöva beakta de resursmässiga konsekvenserna av att förvalta nya verksamheter inom detta område.
The Commission would also need to take into account the resource implications of managing any new activities in this area.
SwedishJag är emot dessa förslag, eftersom det oundvikligen skulle försvåra för enskilda att starta nya verksamheter i transportsektorn.
I will oppose these proposals because it would inevitably make it more difficult for individuals to start up new businesses in the transport sector.
SwedishFör nya projekt och verksamheter, som genomförs inom ramen för fördraget, måste man inkludera en obligatorisk förhandsbedömning av miljöpåverkan.
New projects and measures to be implemented within the framework of the Treaty must also be preceded by a compulsory Environmental Impact Assessment.
SwedishDirektivet om tidsdelat boende kommer att utvidgas till att omfatta nya verksamheter och utgöra ett positivt bidrag till den europeiska turismen, för näringsidkare och konsumenter.
The Timeshare Directive will be extended to new activities and will make a positive contribution to European tourism, operators and consumers.
SwedishNågra av ändringarna som antogs i utskottet för sysselsättning och sociala frågor går emellertid längre än bara samordning och utgör en grundval för nya verksamheter och tjänster.
However, some of the amendments adopted in the Committee on Employment and Social Affairs go beyond coordination and form the basis for new competencies and services.
SwedishDessutom – och detta är min tredje punkt – behöver vi fler socioekonomiska åtgärder, för det fjärde behöver vi en ökad diversifiering och för det femte utveckling av nya verksamheter.
Moreover – and this is my third point – we need more socio-economic measures; fourthly, we need greater diversification and, fifthly, we need the development of new activities.
SwedishMedlemmar i socialistgrupperna och de gröna grupperna har tyvärr börjat tveka och inser inte de stora möjligheter som direktivet erbjuder när det gäller nya verksamheter och arbetstillfällen.
Members of the Socialist and Green Groups have unfortunately got cold feet and cannot see the enormous opportunities that this directive will offer for new businesses and jobs.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya verksamheter

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.