"nya studenter" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya studenter" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya studenter" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya studenter"

nya przymiotnik
English
student rzeczownik

Przykłady użycia - "nya studenter" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSjukgymnastprogrammet vid LTU hälsar alla nya och gamla studenter välkomna till en ny termin.
Physiotherapy at LTU welcome all new and old students, welcome to a new semester.
SwedishVarje år får EU ca 100 000 färre nya studenter än Förenta staterna.
Each year the EU gets around 100 000 fewer new students than the United States.
SwedishLuleå tekniska universitet välkomnar 45 nya studenter till programmet.
Luleå University of Technology welcomes 45 new students to the program.
SwedishNu fylls Luleå tekniska universitet med många nya studenter.
Now is Luleå University of Technology (LTU) filled with many new students.
SwedishI år har 2 638 nya studenter påbörjat en programutbildni...
This year, 2,638 new students started a training program at Luleå...
SwedishPå bara ett år fördubblades antalet nya studenter på systemvetarprogrammet vid Luleå tekniska universitet.
Under just one year the number of new students doubled at the systems science programme at the university.
SwedishTillgången på personer för forskartjänster syns verkligen bäst i antalet nya studenter från universiteten.
The supply of human resources for research is indeed best reflected in the number of new university graduates.
SwedishI den nya forskarskolan kommer studenter med bakgrund inom kemi, biologi, fysik, ekonomi och systemteknik att sammanföras med industrin.
In the new graduate school, students with backgrounds in chemistry, biology, physics, economics and systems technology will be integrated with the industry.
SwedishDet har både ökat de egna studenternas möjligheter och lockat nya studenter från andra länder och på det sättet förstärkt den värdefulla europeiska växelverkan.
It has both opened new doors for students in those countries and brought new students in from other countries, thus strengthening highly-valued European interaction.
SwedishVi måste titta på våra utbildningsprogram och se om de tar hänsyn till behov i de nya medlemsstaterna, där många studenter t.ex. inte har råd att resa och lära sig nya saker.
I am pleased that, in this House today, you have said that percentages are not being discussed in the Commission either – at any rate, not at the moment.
SwedishAllt fler väljer att studera på LTU, och i och med att regeringens takbelopp blir 10 miljoner mer än förväntat, kan LTU anta många nya studenter även nästa år.
More people are choosing to study at Luleå University of Technology, and with the governments budgetproposition, Luleå University of Technology can adopt many new students next year.
SwedishDet är en hektisk och rolig period när faddrar (studenter från de äldre årskurserna) guidar nya studenter mellan föreläsningar, grillkvällar, lekar, fester och andra aktiviteter.
If you don’t find the answer you are looking for, the international master's student coordinators are here to help you or redirect you to the person who might be able to help.
SwedishWilliam Carlsson, Elias Geokhaji och Jens Andersson är alla 21 år och nya studenter på Ekonomie kandidat – en utbildning som är dubbelt så populär i jämförelse med föregående år.
William Carlsson, Elias Geokhaji and Jens Andersson are all 21 years old and new students in Economics - an education that is twice as popular in comparison to the previous year.
SwedishVi måste titta på våra utbildningsprogram och se om de tar hänsyn till behov i de nya medlemsstaterna, där många studenter t.ex. inte har råd att resa och lära sig nya saker.
We must look at our training programmes and see whether they take account of needs in the new Member States where, for example, many students cannot afford to travel and learn new things.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya studenter

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.