"nya året" - angielskie tłumaczenie

SV

"nya året" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "nya året" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "nya året"

nya przymiotnik
English
året rzeczownik
English
är czasownik
English

Przykłady użycia - "nya året" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag tackar för er närvaro och jag önskar er en god fortsättning på det nya året.
I should like to thank him for coming and wish him all the best for the coming year.
SwedishNi kan absolut räkna med att jag sätter i gång den igen i början av det nya året.
You can certainly count on me to relaunch it at the start of the new year.
SwedishDetta är det första av våra sammanträden det nya året 2008.
Ladies and gentlemen, this is the first of our meetings to be held in the new year 2008.
SwedishFanny Thalén läser Radioproduktion i nya medier, första året, vid LTU i Piteå.
Fanny Thalén studies radio production in new media at LTU in Piteå.
SwedishJag stämmer också in i de lyckönskningar inför det nya året som tidigare talare har uttryckt.
I also join in the goodwill wishes for the New Year expressed by previous speakers.
SwedishJag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.
I look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.
SwedishDet tjeckiska ordförandeskapet hade börjat övervaka situationen långt före det nya året.
The Czech presidency had been monitoring the situation well before the beginning of the year.
SwedishJag ser fram emot att få arbeta tillsammans med er under det nya året, full av ny energi och kraft!
I look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!
SwedishJag är mycket glad över att välkomna er hit till Europaparlamentet på det nya året.
Baroness Ashton, I am very pleased to welcome you to the European Parliament in the New Year.
SwedishJag ser fram emot att få arbeta tillsammans med er under det nya året, full av ny energi och kraft!
Along with Mr Gemelli and other colleagues I had the chance to meet Louise McVay last night.
SwedishÅ ena sidan knyts många förväntningar och förhoppningar till det nya året, också just av våra yrkesfiskare i unionen.
The new year is a time of hope and expectation, especially for our fishermen.
SwedishDet vi nu med säkerhet kan se inför det nya året är dock att förhandlingarna kommer att fortsätta.
However, what we can now undoubtedly see as regards the next year is that the negotiations will continue.
SwedishMen vi kommer att återkomma till detta under det nya året och ingående granska de framsteg som görs.
But we will be coming back to this in the New Year and looking very carefully at what progress is being made.
SwedishSom Peter Hintze just betonade utgjorde Airbus förmåga att leverera 434 nya flygplan förra året ett rekord.
As Mr Hintze has just stressed, Airbus' ability to deliver 434 new aircraft last year constitutes a record.
SwedishJag hoppas att denna sanning förverkligas, och att julen och det nya året präglas av hopp och kärlek.
I hope that this truth will be fulfilled, and that this Christmas and New Year will be filled with hope and love.
SwedishDet nya året bjuder på stora utmaningar.
The new year will pose great challenges for us.
SwedishOm bara några veckor, i samband med det nya året, kommer Europaparlament att anta iriska som det tjugoförsta officiella språket.
in a few weeks time, in the new year, our Parliament will adopt Irish as the twenty-first official language.
SwedishDet är min uppriktiga önskan att Guds välsignelse må vila över det landets ledare och dess invånare för det nya året.
It is my heartfelt wish that the blessing of the Lord may rest upon that country’s leaders and its inhabitants for the New Year.
SwedishJag skall inte vara sämre än alla andra och önskar också en god fortsättning på det nya året, inte minst riktar jag det till kommissionären.
I shall do no less than everyone else and also wish everyone a happy New Year, not least the Commissioner.
SwedishJag skulle vilja ge ett exempel på den potential som ligger i detta: i delstaten Oberösterreich byggs det 1 500 nya hus om året.
I would like to give an example of the potential involved here; in Upper Austria, 1 500 new houses are built every year.

Pozostałe hasła

Swedish
  • nya året

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.