"Nordkorea" - angielskie tłumaczenie

SV

"Nordkorea" po angielsku

volume_up
Nordkorea {nazwa wł.}

SV Nordkorea
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Nordkorea
volume_up
North Korea {nazwa wł.}
Nordkorea försöker alltid förhandla med hjälp av hot och skrämseltaktik.
North Korea has always tried to negotiate using threats and intimidation.
Av allt att döma står även Syrien, Iran, Kuba och framför allt Nordkorea på tur.
It is obvious that Syria, Iran, Cuba indeed, and North Korea are also on the agenda.
Då blir det inte längre några slutna möten som i Nordkorea, Kuba eller Coreper.
That way, there are no longer closed meetings, like in North Korea, Cuba and COREPER.

Przykłady użycia - "Nordkorea" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMot denna bakgrund ger situationen i både Nordkorea och Iran anledning till oro.
We support general nuclear disarmament and that is why we shall abstain from the vote.
SwedishDetta är dock inte enbart en tvistefråga mellan Nordkorea och Förenta staterna.
This is not however just an issue between the DPRK and the United States.
SwedishSamarbete mellan Nordkorea och Sydkorea gör världen till en säkrare plats.
It makes the world a safer place if North and South Korea can cooperate.
SwedishAv bland annat detta skäl äger Europeiska unionen en viss trovärdighet gentemot Nordkorea.
The European Union, for this and other reasons, has some credibility vis-à-vis the DPRK.
SwedishAtt Nordkorea har dragit sig ur fördraget är inte enbart ett hot mot regional stabilitet.
The North Korean withdrawal is not only a threat to regional stability.
SwedishSärskilt Thailand har blivit en viktig transitdestination för flyktingar från Nordkorea.
Thailand, in particular, has become a major transit destination for North Korean refugees.
SwedishDet är inte bara den politiska situationen som är mycket svår i Nordkorea, utan också den ekonomiska.
Local media are censored, and access to international media is extremely limited.
SwedishLägg till Nordkorea och Sydkorea! Fredsprocessen där måste fortgå, måste fullföljas.
Think too of North and South Korea, where the peace process must continue and be brought to a conclusion.
SwedishLåt oss då försöka få våra kinesiska vänner att göra en diplomatisk hänvändelse till Nordkorea.
I also take the view that we should be having this debate in Brussels rather than in Strasbourg.
Swedish. – Kärnvapen utgör, inte bara i länder som Nordkorea och Iran, ett allvarligt hot mot vår globala säkerhet.
How can we be certain that it is not the result of financial and economic pressures?
SwedishTvärtom, det är Nordkorea som måste förstå vårt budskap.
On the contrary, it is up to the North Koreans to understand the substance of our message.
SwedishFör att försöka lösa detta problem har vi ramavtalet mellan Förenta staterna och Nordkorea från 1995 till vår hjälp.
To try and resolve that problem we have the US-DPRK Framework Agreement of 1995.
SwedishDet räcker att nämna Iran, Nordkorea, Indien och Pakistan.
Unfortunately, not even the NPT has been able to prevent that.
SwedishKaesong kan omvandla Nordkorea och bör med hänsyn till svårigheterna uppmuntras, inte skjutas i sank.
Kaesong can transform the North and, allowing for the difficulties, should be encouraged and not killed.
SwedishJag tänker naturligtvis i detta fall särskilt på Iran och på problemen med Nordkorea.
The European Parliament cannot work wonders, but it may well be in a position today to give peace a somewhat better chance.
SwedishDessutom kan den viktigaste kärnvapenspridningen de senaste årtiondena inte tillskrivas Nordkorea utan Pakistan.
Secondly, the world's major proliferation in the past decades has not been Pyongyang but Pakistan.
SwedishEU förde en dialog om mänskliga rättigheter med Nordkorea, som baserades på dialogen om mänskliga rättigheter med Kina.
Finally, what should we say about the situation in many European countries, including France?
SwedishVi måste insistera på att Nordkorea följer fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen.
We must insist that the Democratic People’s Republic of Korea complies with the nuclear arms non-proliferation treaty.
SwedishVi måste också ta hänsyn till behovet av stöd till våra huvudpartner i samband med deras förbindelser med Nordkorea.
We also have to take account of the need to support our key partners in their dealings with the DPRK.
SwedishAssocieringsavtal Euratom-KEDO - Förbindelser EU-Nordkorea