"nämns" - angielskie tłumaczenie

SV

"nämns" po angielsku

volume_up
nämns {przym.}

SV nämns
volume_up
{przymiotnik}

nämns
volume_up
mentioned {przym.}
Det är således bra att sysselsättningspolitiken nämns i fördraget.
It is therefore a good thing for employment policy to be mentioned in the treaty.
Det nämns emellertid inte i omröstningsprotokollet för namnupprop.
However, it was not mentioned in the Minutes of these roll-call votes.
Endast beträffande Rumänien nämns FN: s konvention om barns rättigheter.
The UN's Convention on the Rights of the Child is only mentioned in the case of Romania.

Przykłady użycia - "nämns" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag skall därför begränsa mig till att ta upp två aspekter som nämns i betänkandet.
I will therefore limit myself to addressing two aspects contained in the report.
SwedishSedan nämns innovation, något som vi, om vi får säga det själva, kan en hel del om.
Then there is innovation, something we know a lot more about, if we may say so.
SwedishDärför vänder vi oss mot punkt 4 i den gemensamma resolutionen, där Montenegro nämns.
We are therefore against point 4 of the joint resolution which names Montenegro.
SwedishDen som nämns vid namn här i parlamentet har rätt att svara.
Mr President, if someone is named in this House, it is their right to reply.
SwedishVidare nämns det att de lutande utrymmena i fordonen bör förses med en halksäker yta.
It also states that all sloping areas in vehicles must have a non-slip surface.
SwedishDessutom nämns oegentligheter vad gäller programmet för utrotandet av leukos.
Mention is also made of irregularities in the leucosis eradication programme.
SwedishI betänkandet nämns ungdomars övergång från utbildningssystemet till arbetsmarknaden.
The report mentions young people's transition from education to the labour market.
SwedishJag frågar mig varför de löften som gavs i Göteborg inte nämns någonstans?
I ask myself why there is no mention anywhere of the promises made in Gothenburg?
SwedishI betänkandet nämns Nato endast en gång, till synes som ett tillägg i efterhand.
The report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
SwedishI detta betänkande om invandrares rättigheter nämns dock inte illegala invandrare.
This report on the rights of migrants makes no mention of illegal immigrants, however.
SwedishVåra pengar skulle räcka till ungefär 2 500 båtar i stället för de 200 som nämns här.
Our money would buy something like 2500 boats in place of the 200 referred to here.
SwedishI lagstiftningsprogrammet nämns betydelsen av att toppmötet i Cancún blir lyckat.
The legislative programme mentions the importance of the success of the Cancún meeting.
SwedishDenna aspekt av problemet nämns i betänkandet, men endast i förbigående.
This dimension of the problem is referred to in the report but only in passing.
SwedishVi behöver reflektera över några av de siffror som nämns i betänkandet.
We need to consider some of the figures given by the report, particularly:
SwedishAlla de skäl som nämns ovan gör att jag röstar för detta utkast till avtal.
For all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.
SwedishI betänkandet nämns inte en enda gång sammanhållningspolitikens betydelse.
This report neglects to mention the importance of cohesion policy even once.
SwedishUnga människor nämns inte heller en enda gång i betänkandet, vilket är ofattbart.
Young people do not get a single mention in the report either, which is incomprehensible.
SwedishDå menar jag inte de så kallade bananpreferenserna som nämns i ändringsförslag 4.
I am not talking here of the so-called 'banana preferences' referred to in Amendment No 4.
SwedishI resolutionen nämns åtgärder mot anti-islamism, vilka jag stöder förbehållslöst.
The resolution refers to action against Islamophobia, which I support without reservation.
SwedishDet nämns också i vår resolution och är något som vi kommer att insistera på.
It also features in our resolution and is something on which we insist.