"mental hälsa" - angielskie tłumaczenie

SV

"mental hälsa" po angielsku

EN

SV mental hälsa
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

mental hälsa (też: förstånd, sundhet)
volume_up
sanity {rzecz.}
Och för Nathaniel är musik mental hälsa.
And for Nathaniel, music is sanity.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "mental hälsa"

mental przymiotnik
English
hälsa rzeczownik
hälsa czasownik
halsa czasownik
English

Przykłady użycia - "mental hälsa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishLagen om mental hälsa och skydd av psykiskt sjuka från 2002 tillämpas fortfarande inte.
The 2002 Law on Mental Health and Protection of People with Psychological Disorders is still not being implemented.
SwedishNationella institutet för mental hälsa uppskattar att 5, 6 % av den vuxna befolkningen utvecklar
The National Institute of Mental Health estimates 5. 6 percent of adults...... develop " agraphoriaphobia. "
SwedishJag vet att det finländska ordförandeskapet bland annat har haft mental hälsa som en del på sitt program.
I know that the Finnish presidency has had mental health as one of a number of topics in its programme.
SwedishUnder sin livstid har de lidit av dålig fysisk och mental hälsa, isolering och skam.
During their lives they have suffered from poor physical and mental health, isolation and shame, and often extreme poverty.
SwedishSå, se till att det drivs igenom lika snabbt som det mycket välkomna förslaget om mental hälsa som jag vet ska komma.
So, please make sure that comes through as quickly as the very welcome proposal that is coming, I know, on mental health.
SwedishOch särskilt för veteranerna, Veteranstyrelsen har meddelat en sex gånger stor ökning av läkemedel för mental hälsa av veteraner sedan 2003.
And for the veterans in particular, the V.A. said there's a six-fold increase in mental health pharmaceuticals by vets since 2003.
SwedishVi har kraftfullt rekommenderat de rumänska myndigheterna att mental hälsa ska bli ett prioriterat område och att de måste anslå tillräckliga resurser för detta ändamål.
Finally, the persistent problem of ill treatment in psychiatric hospitals in Romania needs to be addressed immediately.
SwedishVi har kraftfullt rekommenderat de rumänska myndigheterna att mental hälsa ska bli ett prioriterat område och att de måste anslå tillräckliga resurser för detta ändamål.
We have strongly advised the Romanian authorities to make mental health a priority area and devote sufficient resources for this purpose.
SwedishDen första kursen startades med studenter från ett centrum för mental hälsa som lyder under hälsovårdsmyndigheten i Viterbo.
The first course was launched with pupils from the mental health unit of Viterbo local health authority and covered learning gold‑working techniques and reviving traditional practices in that field.
SwedishDe rumänska myndigheterna uppmanas starkt att dra fördel av det nuvarande stödet från Phareprogrammet och utarbeta en strategi och handlingsplan för omstruktureringen av mental hälsa.
The Romanian authorities are strongly encouraged to take advantage of the current PHARE assistance and draft a strategy and action plan for the mental health reform.
SwedishDe rumänska myndigheterna uppmanas starkt att dra fördel av det nuvarande stödet från Phareprogrammet och utarbeta en strategi och handlingsplan för omstruktureringen av mental hälsa.
This was stressed in our comprehensive monitoring report of October, and the significant deficits in living and care conditions in some establishments need to be tackled.