"marknadsföra" - angielskie tłumaczenie

SV

"marknadsföra" po angielsku

SV marknadsföra
volume_up
[marknadsförde|har marknadsfört] {czasownik}

De försökte nog inte marknadsföra det åt miljadärer som gillar basejumping.
I don't think they tried to market it to the billionaire, BASE-jumping crowd.
De europeiska filmproducenterna måste därför helt enkelt själva göra mer för att marknadsföra sina produkter.
It follows that European film producers must do more to market their products.
De kan inte ens marknadsföra det i sina egna länder, för att inte tala om att sälja det utomlands.
They cannot even market it in their own countries let alone sell it abroad.
marknadsföra (też: stödja, lansera, gynna, tala för)
Görs det tillräckliga insatser för att marknadsföra dessa viktiga redskap?
Is enough being done to promote awareness of these key instruments?
Min sjunde och sista punkt: Vi måste också marknadsföra resultaten.
My seventh and final point is that we also have to promote the results.
Det är nödvändigt att marknadsföra europeiska filmer i andra länder.
It is essential to promote European films in other countries.
marknadsföra (też: handla)

Przykłady użycia - "marknadsföra" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishPå så sätt kan tillverkarna marknadsföra sina produkter som ”grönare” än andras.
This will help their greener products be more easily identified by consumers.
SwedishNågon kanske undrar varför EU ska besluta om hur man får marknadsföra vodka.
People may be wondering why the EU has to decide on how vodka should be marketed.
SwedishJag tycker också att vi borde vara lite bättre på att marknadsföra konsumentskydd.
I also think that we should be a little bit better at marketing consumer protection.
SwedishMed er tillåtelse skulle jag vilja passa på att marknadsföra mig själv en smula.
I should like to take this opportunity to engage, if I may, in a little self-promotion.
SwedishAvslutningsvis vill jag helt kort ta upp sättet att marknadsföra bilar.
Finally, let me just touch upon the way in which cars are promoted.
SwedishTillverkarna har en rad olika modeller och kommer snart att börja marknadsföra dessa.
The manufacturers have a large variety of models, and they are soon going to begin marketing them.
SwedishI så fall vore EU på väg att på ett bättre sätt än hittills marknadsföra sig själv och sin politik.
If so it would be well on the way to marketing itself and its policy better than in the past.
SwedishVidare måste vi fundera över incitamenten till att marknadsföra sig på exportmarknaderna.
We also need to consider incentives in export marketing.
SwedishJag kan inte tänka mig att vi skulle marknadsföra leksaker som orsakar fem miljoner offer per år.
I cannot imagine that we would bring toys into circulation which claim 5 million victims annually.
SwedishVi skulle vilja marknadsföra Europa lite mindre och se till att folk får uppleva lite mer av Europa.
I understand that you now want to refer to it as the Barroso package instead of the Prodi package.
Swedish   –Er lista över tio åtgärdspunkter för att marknadsföra konstitutionen är mycket välkomna.
   Your list of ten points of action in terms of promoting information about the Constitution are very welcome.
SwedishI stället anser jag att vi bör marknadsföra höga djurskyddsstandarder som en av våra konkurrensfördelar.
Instead, I think high animal welfare standards should be promoted as one of our competitive advantages.
SwedishDessa saker kommer att hjälpa oss att marknadsföra fördraget.
These things will assist us to sell the Treaty.
SwedishBeträffande föreskrifterna för att marknadsföra djur: vi välkomnar avsikten med ändringsförslag 53 till artikel 16.
On the conditions for marketing animals: we welcome the intention of Amendment No 53 to Article 16.
SwedishI detta avseende vill jag också be om ert stöd när det gäller att marknadsföra Geeref hos alla relevanta aktörer.
On this aspect, I would also like to ask for your support in promoting the GEEREF to all relevant actors.
SwedishDu använder ditt AdWords-konto för att marknadsföra den noggranna städningen, eftersom det är den som ger mest pengar.
With your AdWords account, you advertise your detailed cleaning because it's where you make your most money.
SwedishUEFA har tagit på sig uppgiften att marknadsföra fotbollen i Europa i en anda av fred och likabehandling.
UEFA has set itself the task of promoting football in Europe, in a spirit of peace and without any form of discrimination.
SwedishI så fall skulle det ha blivit möjligt att i framtiden marknadsföra livsmedelsprodukter som innehåller GMO inom EU.
In this case, an avenue would have opened up in the future for marketing in the EU food products containing GMOs.
SwedishHandlar det om ett enkelt uttryck avsett att marknadsföra EU, eller vill vi verkligen ge detta ord ett innehåll?
Today, for the majority of us who live in Europe, European citizenship is still a concept that is devoid of meaning.
SwedishLjungbergsfonden anslår 100 000 kronor för att marknadsföra trätekniska utbildningar på högskole- och universitetsnivå.
The Ljungberg Fund has donated 100,000 SEK for the marketing of wood and timber University technology programs.