"mäta" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o mata
SV

"mäta" po angielsku

SV mäta
volume_up
{czasownik}

mäta (też: justera, beräkna)
Denna mekanism gör att vi kan mäta våra framsteg.
This mechanism will enable us to gauge our progress.
Detta utgör, enligt min uppfattning, de viktiga proven utifrån vilka vi bör mäta huruvida toppmötet lyckas eller misslyckas.
These are the core tests, in my view, by which we should gauge the success or failure of the summit.
., mäta konsekvenserna av denna nya förordning.
That will be a powerful means of gauging the consequences, among other things, of this new regulation.
mäta (też: uppskatta, beräkna)
Och vi kan mäta detta mycket, mycket exakt med Kepler och spåra inverkningarna.
And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.
Det finns två internationellt erkända skalor som kan mäta hasardspelsproblem.
There are two internationally recognised scales which can measure problem gambling.
I betänkandet betonas behovet av att mäta livskvaliteten i samhället.
This report emphasises the need to measure the quality of life in societies.
mäta (też: ana, märka, uppfatta, förstå)
mäta (też: värdera)
mäta (też: kandidera, ligga, stå, ställa upp)
Försäkring godtogs som bevis på ekonomiska resurser och kassalikviditet för att mäta tillgångarna i förhållande till skulder övergavs.
Insurance has been accepted as proof of financial standing and the quick ratio of assets to debts has been dropped.
Detta fleråriga program, som kan mäta sig med andra historiska program som Sokrates och Leonardo, uppfyller kraven från Europeiska rådets möten i Lissabon, Stockholm och Barcelona.
This multiannual programme, which stands alongside other historic programmes such as Socrates and Leonardo, meets the demands of the Lisbon, Stockholm and Barcelona European Councils.
mäta (też: skriva upp, ha, , fotografera)
volume_up
to take {czas.}
. ~~~ Förutom att ta en linjal och börja mäta.
And there is almost nothing we can do about it, aside from taking a ruler and starting to measure it.
Det är viktigt, mina damer och herrar, att fastställa huruvida förbättringar skett eller inte och i så fall att mäta dem.
Ladies and gentlemen, it is important to establish whether or not improvement has taken place, and if so, to measure it.
Vi vill ha ett vetenskapligt och sunt instrument för att mäta resursförbrukningen så att vi kan fatta lämpliga politiska beslut.
We want a scientifically sound concept for measuring the consumption of resources to enable appropriate political decisions to be taken.
mäta

Synonimy (szwedzki) dla "mäta":

mäta
Swedish

Przykłady użycia - "mäta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSå varför uppstår det här fenomenet, som enligt kommissionen inte går att mäta?
So why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
SwedishEkonomisk och social sammanhållning låter inte bara mäta sig i ekonomiska medel.
Economic and social cohesion cannot only be measured in terms of financial resources.
SwedishVi behöver ett pålitligt och effektivt system för att mäta och övervaka våra utsläpp.
We need a reliable efficient system for measuring and monitoring our emissions.
SwedishVi behöver även indikatorer för att mäta både framsteg och förlorad terräng.
So far as equal pay is concerned, we need more good examples that we can exchange.
SwedishDet är obestridligen en makt med vilken alla övriga ekonomier måste mäta sig.
It is incontestably a power with which all the other economic zones need to compete.
SwedishPå denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
SwedishMånga har kritiserat Peaceprogrammet och sagt att dess resultat inte går att mäta.
Many have criticised the PEACE programme, accusing it of having non-measurable outcomes.
SwedishDessa riktmärken måste alltså vara realistiska och gå att mäta objektivt.
These benchmarks therefore need to be realistic and objectively measurable.
SwedishJag kan fortfarande inte förstå varför man här alltid skall mäta med två olika mått.
I still fail to understand why two yardsticks always seem to apply here.
SwedishEn europeisk statistisk metod för att mäta idrottens ekonomiska effekter.
A European statistical method for measuring the economic impact of sport.
SwedishVi måste driva en konsekvent människorättspolitik och mäta alla med samma måttstock.
We must pursue a consistent policy on human rights, and we must not have double standards.
SwedishHan kräver för övrigt tydligare kriterier för att mäta fiskeflottorna.
He furthermore calls for more precise criteria for measuring fleet capacity.
SwedishDet finns inga som helst svårigheter att mäta lufttryck utan kvicksilver.
There is no difficulty at all in measuring air pressure without mercury.
SwedishDet går inte att mäta allvaret i och omfattningen av de skador som orsakats av dessa åtgärder.
The severity and extent of the damage caused by these actions are immeasurable.
SwedishMen det som vi har gjort är någonting som de andra nu måste mäta sig med.
But what we have done is something which the others now have to match.
SwedishNej, fru kommissionsledamot, EU:s prat kan inte mäta sig med de problem som världen står inför.
No, Commissioner, Europe's talk is no match for the problems facing the world.
SwedishDet sägs att man kan mäta graden av civilisation i hur kvinnorna behandlas.
It has been said that you can judge the degree of civilization by the situation of its women.
SwedishDet är ett kilopris som få livsmedel kan mäta sig med.
Ten or so eggs will cost you just one euro, a price by weight which few foods can rival.
SwedishFrån och med nu bör man vad beträffar detta kunna mäta alla de rättsliga aspekterna i unionen.
From now on, all of the Union's legal instruments must be measured in relation to it.
SwedishUtred kvalitetssäkringskrav och nyckeltal för att mäta effektivitet och vårdkvalitet.
Analyze quality assurance demands and key performance indicators.