"längst bort" - angielskie tłumaczenie

SV

"längst bort" po angielsku

SV längst bort
volume_up
{przymiotnik}

längst bort (też: utomordentlig, stor, ytterst, extrem)
volume_up
extreme {przym.}
längst bort (też: fri, ledig, bortre, mest avlägsen)
volume_up
off {przym.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "längst bort"

längst przysłówek
English
bort przymiotnik
English
bort przysłówek

Przykłady użycia - "längst bort" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFaktum är att jag sitter ordförande för ett annat sammanträde, längst bort i denna jättelika byggnad.
I am actually chairing another meeting in the furthest part of this vast building.
SwedishDet skulle vara en mer logisk ordning, med tanke på att de ligger längst bort från kommissionens förslag.
That would be a more logical order, given that they are furthest away from the Commission's suggestion.
SwedishFör dem som står längst bort från arbetsmarknaden är minimiinkomstsystem enda vägen att undvika svår fattigdom.
Minimum income schemes are the only way for those furthest from the labour market to avoid severe poverty.
SwedishVid 3D-rotation blir den punkt som är längst bort från handtaget på den motstående sidan tillfälligt till rotationspunkt.
When rotation in 3D, the handle on the side opposite the object temporarily becomes the pivot point.
SwedishVi skall föra en dialog med medborgarna, inbegripet med de anspråkslösaste eller med de människor som är längst bort ifrån besluts- och informationscentrerna.
We will conduct this dialogue with our citizens, including the most disadvantaged and those isolated from decision-making or information centres.
SwedishEtt antal av dessa kolleger, som sitter längst bort i detta parlament, är en heder för Irland och sin avdelning för allt arbete de har gjort i denna fråga.
A number of those colleagues, who are sitting on the far side of this House, are a credit to Ireland and their to department for all the work they have done on this.
SwedishKärnavfallet går vanligen till torr förvaring i tunnor längst bort på parkeringsplatsen vid kärnkraftverket eftersom de flesta kärnkraftverk inte har underjordisk bränsleförvaring ännu.
The nuclear waste typically goes into a dry cask storage out back of the parking lot at the reactor site because most places don't have underground storage yet.
SwedishDet är otvetydigt så att detta förslag får negativa konsekvenser för sysselsättningssituationen, speciellt i vissa länder, nämligen i de länder som ligger längst bort från Europas centrum.
It is undoubtedly the case that this proposal will have negative consequences for employment, particularly in those countries furthest away from the centre of Europe.
SwedishVi får inte glömma bort områdena längst uppe i norr med sina specifika egenskaper: förhållandevis glest befolkade men med mycket omfattande ursprunglig kultur och karakteristiska miljöproblem.
There can be no forgetting the far North with its specific characteristics: relatively unpopulated, but with a very large native culture and environmental problems peculiar to itself.