SV kuva
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

kuva (też: skrämma)
volume_up
to cow {czas.}
kuva (też: övervinna, betvinga)
kuva (też: dämpa, kväsa)
kuva (też: släcka, mildra, dämpa)
Vi måste akta oss så att inte något verktyg för att förtrycka och kuva medborgarna skapas under förevändningen att öka övervakningen av cyberspace.
We must beware that a tool for oppressing and repressing the people is not created in the name of greater monitoring of cyberspace.
Vi skulle ha förväntat oss glöd och allvar när det gällde att brännmärka det godtyckliga utnyttjandet av kampen mot terrorism för att kuva oliktänkande, vilket tyvärr ofta sker.
We would have expected passion and severity in denouncing the arbitrary use that is, unfortunately, often made of the fight against terrorism to repress dissidents.
Det huvudsakliga syftet var att kuva och ödelägga Ukraina som nation.
The main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation.
Det tillämpas med stor entusiasm för att kuva spirande gräsrotsrörelser som motsätter sig Europeiska unionens politik och för att garantera att fästningen Europa håller invandrarna borta.
It is applied with a great deal of enthusiasm in order to suppress the burgeoning grass-roots movement opposed to European Union policy and to ensure that Fortress Europe keeps out immigrants.

2. "klara av (en svårighet)"

Synonimy (szwedzki) dla "kuva":

kuva

Przykłady użycia - "kuva" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishItaliens premiärminister försöker med alla medel att kuva oppositionspressen.
In Italy a Prime Minister is attempting to intimidate the opposition press by every means available.
SwedishMassförstörelsevapen har både förr och nu använts för att kuva människor under ett imperialistiskt styre.
In earlier and in modern times, WMD have always been used to subjugate peoples to imperialist rule.
SwedishDetta har man uppnått genom att kuva landets islamistiska extremister och kommunister, ett pris väl värt att betala.
This has been achieved by the suppression of their Islamist extremists and Communists, which is a price well worth paying.
SwedishDet är självklart att de som stöder denna stabilitetspakt vill kuva allt motstånd mot sina planer, i synnerhet som det visar vägen för kampen.
They try, either by force or by economic blackmail, to terrorise peoples and subjugate them to the new order.
SwedishDessa angrepp på medborgarna måste omedelbart upphöra eftersom förtryck från statens sida inte kommer att kuva viljan hos samhället.
These assaults on the citizens must be stopped immediately, as State repression will certainly not bring an end to this will of society.
SwedishDet är en stat som styrs av okunskap, och religionen, som de vet litet om, används som maktmedel för att kuva och terrorisera dess eget folk.
It is a State run by ignorance using the stick of religion, of which they know little, to cower and terrorise their own people.
SwedishVi måste akta oss så att inte något verktyg för att förtrycka och kuva medborgarna skapas under förevändningen att öka övervakningen av cyberspace.
We must beware that a tool for oppressing and repressing the people is not created in the name of greater monitoring of cyberspace.
SwedishDet är självklart att de som stöder denna stabilitetspakt vill kuva allt motstånd mot sina planer, i synnerhet som det visar vägen för kampen.
It is clear that those who support this Stability Pact want to frustrate any resistance to their plans, especially when it involves conflict.
SwedishMen den kan inte bekämpas av de krafter som utnyttjar de repressiva statliga systemen för att kuva den folkliga rörelsen.
We agree that organised crime must be combated.
SwedishVi skulle ha förväntat oss glöd och allvar när det gällde att brännmärka det godtyckliga utnyttjandet av kampen mot terrorism för att kuva oliktänkande, vilket tyvärr ofta sker.
Aktham Naissé, Chairman of the Committees for the Defence of Democratic Freedoms and Human Rights in Syria, was arrested on 13 April by the military security forces.
SwedishVi måste förstärka och fördjupa den politiska dialogen och använda alla instrument som står till vårt förfogande för att bekämpa, kuva och till sist utplåna den internationella terrorismen.
We will have to enhance and deepen our political dialogue and use every possible means at our disposal to combat, stifle and finally eradicate international terrorism.