"kandidera" - angielskie tłumaczenie

SV

"kandidera" po angielsku

SV kandidera
volume_up
[kandiderade|har kandiderat] {czasownik}

kandidera (też: fly, tappa, droppa, vara)
Iran har signalerat att man kan komma att kandidera till valet till rådet.
Iran has signalled that it might run in the elections for a place on the Council.
Kapten Camaras beslut att inte kandidera kan göra att lugnet återvänder.
Captain Camara's decision not to run could allow calm to return.
Att vidta en administrativ åtgärd för att förbjuda människor att under 15 års tid inneha eller kandidera till offentliga ämbeten är oacceptabelt.
To use an administrative measure in order to ban people for 15 years from holding or running for official positions is unacceptable.
kandidera (też: mäta, ligga, stå, ställa upp)
Av samma anledning har lettiska medborgare inte rätt att kandidera i valen.
For the same reason, Latvian citizens have no right to stand for election.
I Europaparlamentsvalet kan du bara rösta och kandidera i ett enda land.
In a European election, you can only vote and stand as a candidate in one country.
Kapten Camara försäkrade att ingen av kuppens ledare skulle kandidera till politiska uppdrag.
Captain Camara gave his assurances that none of the coup leaders would stand for political office.

Przykłady użycia - "kandidera" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag kommer inte att kandidera själv, så jag kan tala utan något personligt intresse i denna fråga.
I shall not be a candidate myself, so I speak without a personal interest in the matter.
SwedishVad gäller valet av kvestorer, föreslår jag att vi bestämmer tidsfristen för att kandidera till kl. 16.00 idag.
As for the election of Quaestors, I propose that we set the deadline for nominations at 4 p.m. today.
SwedishJag gratulerar staden Nürnberg till att den tagit initiativet till att kandidera som säte till en sådan institution.
I congratulate Nuremberg for taking the initiative to apply to be the location for such an institution.
SwedishDet är fullständigt oacceptabelt att teologer skall kunna förbjuda människor att både rösta och kandidera.
It is completely unacceptable for theologians to be able to prohibit people from both voting and standing as candidates.
SwedishOm det emellertid skulle skett någon förändring, skall ni veta att tidsfristen för att kandidera går ut kl.
However, if there were any change I would communicate it to you by the deadline for submitting nominations, which is at 4.45 p. m.
SwedishOm det emellertid skulle skett någon förändring, skall ni veta att tidsfristen för att kandidera går ut kl. 16.45.
However, if there were any change I would communicate it to you by the deadline for submitting nominations, which is at 4.45 p.m.
SwedishEtt litet påpekande till att börja med: alla länder inom Världshandelsorganisationen har rätt att kandidera för att arrangera en ministerkonferens.
First of all, I shall give you some background information.
SwedishJa, jag förespråkar att de europeiska politiska partierna hellre än de nationella partierna ska kandidera till topposterna.
Yes, I favour the candidature of European parties rather than national parties as the basis for the allocation of top-up seats.
SwedishPatriarken var tvärt om glad över att hans namn fördes fram av vår grupp - Slavi Binev frågade honom och han var helt och hållet med på att kandidera.
He was happy for his name to be put forward by our Group - Mr Binev asked him and he was perfectly agreeable.
SwedishAtt vidta en administrativ åtgärd för att förbjuda människor att under 15 års tid inneha eller kandidera till offentliga ämbeten är oacceptabelt.
To use an administrative measure in order to ban people for 15 years from holding or running for official positions is unacceptable.
SwedishEuropaparlamentet har tydligt uttryckt sitt stöd för Ukrainas och Moldaviens ambitioner att kandidera för EU-medlemskap.
The European Parliament has clearly expressed its support for the aspirations of Ukraine and Moldova to become candidates for membership of the European Union.
SwedishJag skulle vilja påpeka att det naturligtvis är varje ledamots rättighet att kandidera till en post som vice ordförande.
Mr President, I would like to point out that it is, of course, the right of any Member to present his candidacy for the post of Vice President.
SwedishFör att bli medlem i unionen måste man kandidera, men man ingår i Europa av födsel, genom ett blodsband som förenar alla folk på denna underbara kontinent.
To become part of the European Union one needs to apply, whereas one becomes part of Europe by birth, through a blood tie which unites all the people of this wonderful continent.
SwedishKommissionens förslag baserades på följande tre huvudtankar: Medlemsländerna presenterar för kommissionen den stad eller de städer som önskar kandidera.
The Commission's proposal centred around three main elements. First, the Member States notify the Commission of their candidate city or cities that are competing to organise the event.
SwedishEndast fullständig flerspråkighet garanterar att alla EU-medborgare kan kandidera till och sedan väljas in i Europaparlamentet, oavsett nationalitet och kulturell och utbildningsmässig bakgrund.
This policy needs to be improved and while new resources are essential, new techniques and a new approach to communication are now a priority in our view.
SwedishI avtalet återspeglas hur mycket som nåtts genom ren ihärdighet, och man öppnar möjligheten att kandidera för ett EU-medlemskap på grundval av de avtal som ingicks i Thessaloniki.
The agreement reflects how much has been achieved with sheer perseverance, and opens the way to EU candidate membership on the basis of the agreements that were made in Thessaloniki.
SwedishJag är därför långt ifrån överraskad av att höra er berätta att ett antal personer som tänkt kandidera har ändrat sig, eftersom de ansett att varken valkampanjen eller valet varit rättvist.
Azerbaijan will shortly enjoy a huge injection of funds, as oil – now at historically high prices – will flow from Baku via Tbilisi to the Turkish Mediterranean port of Ceyhan.
SwedishVi välkomnar detta klargörande, men till och med ledamöter av er kommission påstod fortfarande förra veckan att det gick rykten om att ni kanske skulle kandidera vid Europavalet.
We welcome this clarification, but even members of your Commission were still saying last week that there were rumours you might be standing as a list candidate in the European elections.
SwedishUnder sin tid som ordförande i kommissionen deltog han aktivt i fransk politik, så mycket att det var tal om att han skulle kandidera till posten som republikens president 1995.
During his mandated period as President of the Commission he actively participated in French political life to the point where it was rumoured that he aspired to become President of France in 1995.