"initiativkraft" - angielskie tłumaczenie

SV

"initiativkraft" po angielsku

SV initiativkraft
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

initiativkraft (też: initiativ, handlingskraft, företagsamhet)
Jag hoppas också på Europeiska kommissionens initiativkraft.
I hope that our European Commission will show the same powers of initiative.
Dessa är individualism, uppfinningsförmåga och initiativkraft.
It relies on individuality, inventiveness and initiative.
Kommissionen måste visa initiativkraft på detta långsiktiga område.
The European Commission needs to show initiative in this field at long last.

Przykłady użycia - "initiativkraft" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishJag välkomnar föredragandens initiativkraft. Jag vill ändå göra två påpekanden.
I welcome the dynamism of our rapporteur, although I would like to make two observations.
SwedishVi skulle vilja att ni visade ännu större initiativkraft från och med nu fram till slutet av juni.
We want to see you put in greater effort between now and the end of June.
SwedishMen hittills har Europeiska unionen visat föga initiativkraft.
I have meanwhile gleaned from the press that the United States is backtracking from it.
SwedishDessa människor är inga brottslingar, de visar initiativkraft.
This policy must take account of the needs and rights of the immigrants.
SwedishVi kommer att få en handlingsplan om initiativkraft, en annan om en förenklad regelmiljö.
There is to be a plan of action on entrepreneurship and another on simplifying and improving the regulatory framework.
SwedishDet är ett bevis på deras förmåga och initiativkraft att den ståndpunkt de intagit åtnjuter ett så överväldigande stöd.
It is a testament to their abilities and initiatives that there was such overwhelming support for the positions that they took.
SwedishDet står klart att en kompromiss aldrig skulle ha nåtts utan den beslutsamhet och initiativkraft som de irländska ledarna visade vid toppmötet i Bryssel.
Clearly, a compromise would never have been achieved without the determination and drive the Irish leaders demonstrated at the Brussels Summit.
SwedishFlera Acta-parter har utnyttjat den initiativkraft som skapats genom Acta-förhandlingarna för att revidera den nationella lagstiftningen enligt överenskomna riktlinjer.
That being said, several ACTA parties have taken the momentum created by the ACTA negotiations to revise their domestic legislation along the agreed lines.
SwedishJag anser inte att de enskilda EU-institutionerna kan beskyllas för bristen på politiskt ledarskap, för deras initiativkraft och uthållighet talar för sig själv.
I do not think that a lack of political leadership can be blamed on the Community’s individual institutions, whose initiatives and perseverance speak for themselves.
SwedishJag anser inte att de enskilda EU-institutionerna kan beskyllas för bristen på politiskt ledarskap, för deras initiativkraft och uthållighet talar för sig själv.
I do not think that a lack of political leadership can be blamed on the Community’ s individual institutions, whose initiatives and perseverance speak for themselves.