"iögonfallande" - angielskie tłumaczenie

SV

"iögonfallande" po angielsku

SV iögonfallande
volume_up
{przymiotnik}

iögonfallande (też: slående, framstående, känd)
Statusdriven, iögonfallande konsumtion frodas av nymodighetens språk.
Status-driven, conspicuous consumption thrives from the language of novelty.
Ändå är en vag åtgärd iögonfallande på grund av sin frånvaro.
Nonetheless, as I see it, one intangible measure is conspicuous by its absence.
Vi får se om rådet, som är iögonfallande genom sin frånvaro i dag, klarar av att reagera.
We will see whether the Council, which is conspicuous by its absence today, is able to make some response.
iögonfallande (też: uppenbar, bländande, gräll, bjärt)
volume_up
glaring {przym.}
Detta är trams och strider på ett iögonfallande sätt mot Lissabonstrategin.
This is nonsense and is in glaring contradiction to the Lisbon Strategy.
Det föreligger emellertid en iögonfallande inkonsekvens i Europas inställning till sjöfartsindustrin.
However, there is a glaring inconsistency in Europe's approach to the maritime industry.
Det förtrycket är ett iögonfallande exempel på bristen på demokrati i Burma.
This repressive situation is one glaring example proving the lack of democracy in Burma.
iögonfallande (też: tydlig, klar, bestämd, definitiv)
volume_up
emphatic {przym.}
iögonfallande (też: noterbar, värd att citera)
volume_up
quotable {przym.}

Synonimy (szwedzki) dla "iögonfallande":

iögonfallande

Przykłady użycia - "iögonfallande" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är mycket viktigt att regeringen följer upp de mest iögonfallande enskilda fallen.
It is very important that the Government follows up the most prominent high-profile cases.
SwedishDen bristande jämställdheten mellan män och kvinnor är mest iögonfallande i reklamens värld.
The lack of equality between men and women is most noticeable in the world of advertising.
SwedishKyotoprotokollet, i vilket handeln med föroreningar är iögonfallande,
i. the Kyoto Protocol, in which trade in pollutants is prominent;
SwedishJag skall bara ta upp några av de iögonfallande punkterna i denna debatt.
I shall refer only to some of the salient points of this debate.
SwedishMen trots iögonfallande undantag har den aldrig riktigt fungerat.
But despite all the obvious irregularities this had never really worked.
SwedishEnergilinjen i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa innehåller några iögonfallande förslag.
The energy strand of the European Economic Recovery Plan contains some striking proposals.
SwedishDenna diskussion har varit iögonfallande i de länder där man har jobbat på hemmaplan.
This discussion has been more noticeable in those countries where people are working on their home territory.
SwedishEn annan iögonfallande kränkning av de mänskliga rättigheterna rör återigen utländska personer och medborgarskap.
Another flagrant attack on human rights concerns foreigners and citizenship.
SwedishHärigenom utsätts den mänskliga värdigheten för en iögonfallande kränkning.
This is a flagrant violation of human dignity.
SwedishMen man ändrade bara de mest iögonfallande ojämnheterna.
It has only, however, ironed out the most obvious problems.
SwedishJag skriver helt under på vad mina kolleger i denna iögonfallande process har sagt.
Mr President, I totally endorse what my colleagues in the 'catch-the-eye' process have been talking about.
SwedishDen mest iögonfallande egenskapen hos en kombination ser du när de enskilda objekten överlappar varandra.
You recognize the property that stands out the most in a combination when the individual objects overlap.
SwedishDet är mycket iögonfallande att det inte finns en enda engelsman i kammaren, och engelsmännen har också kolonier.
It is very noticeable too that there are no Englishmen present, yet they also have overseas regions.
SwedishMen trots det är obalansen på detta område iögonfallande!
SwedishEtt annat politiskt problem som är särskilt iögonfallande är de oförutsedda vinster som elbolagen har gjort.
It is good to know that the Commission is on the case, but disappointing that only nine countries are ready on time.
SwedishEtt annat politiskt problem som är särskilt iögonfallande är de oförutsedda vinster som elbolagen har gjort.
Another political problem that particularly catches the eye is the windfall profits which electricity companies have made.
SwedishIögonfallande är exemplet med oljan, ett exempel som berör mitt hemland som helhet, men också min egen hemtrakt, Lesbos.
A blatant example is that of oil, which also concerns my country, and in particular my native island of Lesbos.
SwedishVad som var särskilt iögonfallande var det extremt låga intresset för valet till Europaparlamentet i juni.
What attracted particular attention was the extremely low level of participation in June’s elections to the European Parliament.
SwedishOm du roterar rektangeln något innan den omvandlas till ett 3D-rotationsobjekt, skapar du ett ännu mer iögonfallande objekt.
If you rotate the rectangle a little bit before converting it into a 3D rotation object, a more striking object will be created.
SwedishMåndammet är redan tillräckligt iögonfallande; vi måste inte också addera resterna efter människor som förbränts här på jorden.
Moon-dust is strange enough on its own without being further altered by the addition of the cremated remains of human beings.