"husrum" - angielskie tłumaczenie

SV

"husrum" po angielsku

SV

husrum {nijaki}

volume_up
För det andra: Husrum till personer som nyligen har fördrivits.
Secondly: shelter to individuals who have been displaced recently.
De som flyr vet ju att de får skydd, mat och husrum i de läger, dit de kommer.
Those who flee know that they will get protection, food and shelter in the camps they go to.
Vi behöver biologisk mångfald för att få mat, husrum, läkemedel, ren luft, vatten och så vidare och så vidare.
We need biodiversity for food, shelter, medicines, clean air, water, and so on and so forth.
Men om vi vill undvika en ny katastrof nästa vinter när det gäller att skaffa husrum åt flyktingarna, måste vi vidta alla de åtgärder som ni nämner och samordna dem i större utsträckning.
But if we do not want to have another disaster - with the accommodation of refugees next winter - we must do everything you said and we must further improve coordination.
husrum

Synonimy (szwedzki) dla "husrum":

husrum

Przykłady użycia - "husrum" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishNär de värvas av gerillan anser dessa ungdomar att de har funnit lösningen på sina problem: De får mat, kläder och husrum livet ut.
When the guerrillas recruit, these young people feel they have found the solution to their troubles: they are fed, clothed and housed for life.
SwedishÖsterrike såg osjälviskt till att flyktingarna fick husrum och togs om hand och organiserade det internationella bistånd som hade blivit i det närmaste oumbärligt.
Austria selflessly ensured that these refugees were accommodated and cared for, and organised the international aid that had become almost indispensable.
SwedishVi bör i stället rikta in oss på ett nationernas och ett demokratiernas Europa, där det också finns hjärterum och husrum till folken i Öst- och Centraleuropa.
We should instead set a course for a Europe of nations and democracies which can also accommodate and find room in its heart for the peoples of Central and Eastern Europe.