"husrannsakan" - angielskie tłumaczenie

SV

"husrannsakan" po angielsku

SV husrannsakan
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

husrannsakan
OLAF lyckades till och med få till stånd en husrannsakan där journalistens ägodelar konfiskerades.
In fact, OLAF even managed to secure a house search, at which point the journalist's belongings were confiscated.

Przykłady użycia - "husrannsakan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEfter denna husrannsakan har den belgiska polisen egentligen inte kommit med några konkreta anklagelser.
Following the raid, the Belgian police did not actually bring any specific charges.
SwedishSamma eftermiddag genomfördes alltså husrannsakan.
It was on the afternoon of that day that the raid was carried out.
SwedishDenna husrannsakan i IHD:s kontor är bara den senaste i raden av övergrepp mot människorättsorganisationen.
The latest raid on the IHD is but the last in a series of hostile acts against this human rights organisation.
SwedishNyligen genomfördes en husrannsakan på organisationens kontor.
SwedishDenna husrannsakan i IHD: s kontor är bara den senaste i raden av övergrepp mot människorättsorganisationen.
The latest raid on the IHD is but the last in a series of hostile acts against this human rights organisation.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om husrannsakan i den turkiska människorättsorganisationens huvudkontor i Ankara.
The next item is the Commission statement on the search made of the Ankara headquarters of the Human Rights Association of Turkey.
SwedishI betänkandet pekas på att t.ex. husrannsakan och beslag har lyfts ut och i stället skall regleras senare i ett tilläggsprotokoll till konventionen.
For example, the report states that raids and seizures have been dropped and will be covered by a later rider to the Convention.
SwedishSamtidigt som vi talar här pågår det i Ivianets i Vitryssland en illegal husrannsakan i Polska huset, ett av kontoren för Polackernas förbund i Vitryssland.
At this moment, while we are speaking here, in Iwieniec in Belarus, an illegal search is being conducted in the Polish House, one of the offices of the Union of Poles in Belarus.
SwedishVi såg det nyligen igen då allmänna åklagaren den 10 maj gjorde husrannsakan vid Echo Moskva, en radiostation, och tog alla ekonomiska och kommersiella handlingar i beslag.
We were able to witness this again recently when on 10 May, the Attorney General burst in on Echo Moscow, a radio station, and confiscated all financial and commercial documents.
SwedishPrecis som föredraganden gjorde skulle jag vilja nämna den husrannsakan som den belgiska polisen gjorde på instruktion av OLAF hos en tysk journalist helt nyligen.
   – Mr President, just as the rapporteur did, I should like to refer to the raid on a German journalist’s house, carried out just recently by the Belgian police on the instructions of OLAF.
SwedishDiskussionerna skulle handla om dödsstraff, utlämning, inrättande av gemensamma utredningsgrupper och en gemensam hållning när det gäller husrannsakan, beslagtagande och telefonavlyssning.
These subjects would include the death penalty, extradition, the creation of joint investigative teams, and 'a common approach to searches, seizures, and interceptions of telecommunications '.