"handlingsprogram" - angielskie tłumaczenie

SV

"handlingsprogram" po angielsku

SV handlingsprogram
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

handlingsprogram
handlingsprogram
Redan den här månaden kommer han att lägga fram ett handlingsprogram för återuppbyggnaden av Tjetjenien.
This very month he will present an all-embracing plan of action for the reconstruction of Chechnya.
Myllers betänkande, som det har lagts fram för omröstning, är ett betänkande utan något konkret handlingsprogram.
Mr President, the Myller report as it has been submitted to us to vote on, is a report without a concrete plan of action.

2. Polityka

handlingsprogram
handlingsprogram
volume_up
action programme {rzecz.} [Bryt.]
Kommissionens handlingsprogram avseende läkemedel är förtjänstfullt men inte tillräckligt.
The Commission's action programme on pharmaceutical drugs is commendable but inadequate.
Till exempel kräver vi ett handlingsprogram " Solarkitektur " av medlemsländerna.
For example, we are asking for a " solar architecture ' action programme in Member States.
Definitionerna i förslaget till kommissionens handlingsprogram var för allmänna.
The terms of the proposal for the Commission action programme were too general, too broad.

Przykłady użycia - "handlingsprogram" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Swedish   – Nästa punkt är en gemensam debatt om tre av gemenskapens handlingsprogram.
   The next item is the joint debate on three Community action programmes:
SwedishEU har lovat att ta ledningen för att genomföra detta handlingsprogram.
The EU has promised to take the lead in implementing this management programme.
SwedishVi föreslår att medlemsstaterna inrättar handlingsprogram på nationell nivå.
We are proposing that Member States should set up action programmes at national level.
Swedish– Nästa punkt är en gemensam debatt om tre av gemenskapens handlingsprogram.
The next item is the joint debate on three Community action programmes:
SwedishHandlingsprogram för vävnads- och celldonationer bör baseras på dessa grunder.
Tissue and cell donation programmes should be founded on that basis.
SwedishFör att sammanfatta: vi har trott på detta handlingsprogram och vi stöder det.
To sum up, we have believed in the project and we are supporting it.
SwedishDe årliga handlingsprogram som ska godkännas under 2007 har bekräftat detta.
The annual action programmes under approval for 2007 confirmed this.
SwedishPositiva åtgärder skall utvecklas i form av handlingsprogram inom organisationerna.
Positive measures need to be developed in the form of action programmes within organisations.
SwedishFörebyggande åtgärder mot nikotin måste också utgöra en del av detta handlingsprogram.
Anti-nicotine preventive measures must form part of this action, too.
SwedishHandlingsplaner och handlingsprogram är bra, men hittills har det inte hänt så mycket.
Action plans and programmes are fine, but little has happened so far.
SwedishHelcom har ett handlingsprogram för att minska näringsbelastningen.
The Helsinki Commission has a programme for action to reduce nutrient loads.
SwedishDet handlingsprogram som antogs vid Europeiska rådets möte får stora finansiella konsekvenser.
The third crucial aspect of the financial perspectives is that of security.
SwedishEtt europeiskt gemensamt handlingsprogram för hälsovård kan bidra till det.
A European programme of Community action in the field of public health can contribute to this.
SwedishDet är nödvändigt att utarbeta också ett mera långsiktigt handlingsprogram.
It will also be essential to draw up a longer-term programme.
SwedishTillsammans med honom hyllar vi Europeiska unionens handlingsprogram.
We join him in welcoming the European Union' s campaign programme.
SwedishKommissionens meddelande och handlingsprogram är mycket välkomna.
Its communication and then the programme for action are very welcome.
SwedishI Ekofin-rådets handlingsprogram måste den här frågan enligt min mening tas på ett mycket stort allvar.
In my opinion, this question should be high up on the agenda of the Ecofin Council.
SwedishTillsammans med honom hyllar vi Europeiska unionens handlingsprogram.
We join him in welcoming the European Union's campaign programme.
SwedishTill dags dato har ännu inget handlingsprogram genomförts på europeisk nivå för att bekämpa fetma.
No initiatives have yet been taken at European level to combat obesity.
SwedishKommissionen har sedan 1988 ett handlingsprogram för lika möjligheter för kvinnor och män.
In 1988, the Commission introduced an action plan to promote equal opportunities for women and men.