"högt" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o hög
SV

"högt" po angielsku

volume_up
högt {przym.}
EN
volume_up
högt {przysł.}

SV högt
volume_up
{przymiotnik}

högt (też: akut, starkt)
volume_up
acutely {przym.}

Synonimy (szwedzki) dla "högt":

högt
Swedish

Przykłady użycia - "högt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishKommissionsförslaget får högt betyg av PPE, men vi menar att det kan förbättras.
The PPE finds the Commission proposal quite good, but we think it could be better.
SwedishNu talar vi om 250-270 euro, så vi talar om ett pris som är tre gånger så högt.
Now we are talking about EUR 250-270, so we are talking three times the price.
SwedishPå så sätt kommer principerna bakom den gemensamma fiskepolitiken att hållas högt.
That way, the principles enshrined in the Common Fisheries Policy will be upheld.
Swedish(PT) Hållbar utveckling ligger högt uppe på den internationella dagordningen.
. (PT) Sustainable development is at the very top of the international agenda.
SwedishNär det gäller Kina håller jag med om att vi betalar ett högt pris för detta.
I agree that, where China is concerned, we are paying a bitter price for this.
SwedishInte ens den så högt prisade stabilisering som de sägs syfta till kommer till stånd.
Even the much-vaunted stabilisation that they claim to aim for does not happen.
SwedishVi vet att nästan 1 miljard euro spenderas årligen, vilket är ett mycket högt belopp.
We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
SwedishDet är det meddelande som våra ledare bör överlämna högt och tydligt till Moskva.
That is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
SwedishVi försöker att se till att alla dessa sjukdomar finns högt upp på dagordningen.
We are trying to keep the broad picture of all these diseases at the top of the agenda.
SwedishBåde kommissionen och jag personligen har alltid värderat ert arbete högt.
Both the Commission and I personally have always greatly appreciated your work.
SwedishDen globala ekonomin, G20 och tillväxtekonomierna stod också högt på dagordningen.
The global economy, the G20 and emerging economies were also very much on the agenda.
SwedishEnergisäkerhet och klimatförändringar är nu högt prioriterade frågor för unionen.
Energy security and climate change are now core priorities for the Union.
SwedishAlltså anser jag att vi måste se upp så att vi inte lägger ribban för högt.
I think, therefore, that we have to take care not to start the race too fast.
SwedishJag värderade inte heller alla kandidater lika högt, vilket är naturligt.
Nor did I have an equal opinion of all the candidates; that was to be expected.
SwedishVi står fast vid detta och ber dem att inte missbruka de friheter som vi håller så högt.
We stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.
SwedishAntalet fel som uppkommit är för högt för att en sådan garanti skall kunna utfärdas.
The number of errors occurring is too great for a guarantee of this kind to be given.
SwedishHan och hans familj har fått betala ett högt pris för denna privata angelägenhet.
He and his family have paid a heavy price for what is a personal matter.
SwedishEr resolution är ett tidsenligt bidrag och vi sätter mycket högt värde på den.
Your resolution is a timely input in that regard that we value very much.
SwedishMina högt ärade damer och herrar, jag anser att vi borde fortsätta diskussionen.
Ladies and gentlemen, I believe that we should continue the discussion.
SwedishSäkerhet till sjöss har i synnerhet legat högt på detta parlaments dagordning.
Safety at sea, in particular, has remained at the top of the agenda of this Parliament.