"hålla ihop" - angielskie tłumaczenie

SV

"hålla ihop" po angielsku

SV hålla ihop
volume_up
{czasownik}

hålla ihop (też: hålla samman)
I en tid med stora motsättningar inom EU är det viktigt att hålla ihop.
At a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
Alla våra utrikesministrar och företrädare måste göra det, och vi måste hålla ihop.
All our foreign ministers and representatives must do so, and we need to stick together.
Jag och mina kompisar visste att vi måste hålla ihop.
My friends and I knew that it was up to us to stick together.
hålla ihop (też: binda fast, fästa, binda ihop, stelna)
volume_up
to bind {czas.}
Nu i samband med utvidgningen måste vi ha en solidaritetspolitik, och vi måste hålla ihop Europa.
We must now, in connection with enlargement, have a solidarity policy, and we must bind Europe together.
Om denna politik skall hålla ihop krävs också bindande regler för ozonutsläpp.
If this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.
hålla ihop (też: fästa, foga samman, bli vän, belasta)
volume_up
to bond {czas.}
hålla ihop
Om denna politik skall hålla ihop krävs också bindande regler för ozonutsläpp.
If this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "hålla ihop"

hålla czasownik
ihop przysłówek
English
hallå rzeczownik
hallå wykrzyknik
hälla czasownik

Przykłady użycia - "hålla ihop" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
This is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
SwedishVi måste följaktligen försöka samarbeta för att hålla ihop detta demokratiska projekt.
So we have to try to work together to hold the democratic project in one piece.
SwedishPriset om vi ännu en gång misslyckas att hålla ihop Europa är alldeles för högt.
The cost of failing, once more, to keep Europe together is far too high.
SwedishMan måste med andra ord föra en dialog, annars kommer landet inte att kunna hålla ihop.
Well then, it cannot do without dialogue or the country will fall to pieces.
SwedishVi brukade hålla ihop...... och drömma om att vara i polisstyrkan tillsammans.
We used to hang out...... and dream about being on the force together.
SwedishHan har gjort ett utmärkt arbete för att hålla ihop alla sidor i detta parlament.
He has done a great job in keeping all sides of this House together.
SwedishNär man försöker hålla ihop ett förhandlingsläge är det mycket som sägs.
When you are trying to pull together a negotiating position, lots of things are said.
SwedishVi måste tacka Mathieu Grosch för att han lyckats hålla ihop denna loppcirkus.
We have to thank Mr Grosch for bringing this flea circus together.
SwedishAtt hålla ihop Förenade kungariket har faktiskt varit mycket bekymmersamt.
Actually, holding together the United Kingdom has been something that has been deeply troubling.
SwedishNär naturkatastrofer eller katastrofer som vållas av människan inträffar måste vi hålla ihop i EU.
When disasters happen - be they man-made or natural - we must stand together in Europe.
SwedishVid ett tillfälle såg det ut som att euroområdet och EU inte skulle kunna hålla ihop fram till 2020.
At one point, it looked like the eurozone and the EU might not make it to 2020 as an entity.
SwedishJag anser att Javier Solana för två år sedan hade goda skäl att försöka hålla ihop dessa två länder.
I think that two years ago, Mr Solana had good reasons for trying to keep those two countries together.
SwedishDet är mycket svårt att hålla ihop det här jättelika riket.
It is very difficult to hold this immense realm together.
SwedishFörbrytarna utnyttjar skillnaden i lagstiftningen i medlemsländerna, och då måste EU hålla ihop.
Criminals exploit the differences in legislation between one Member State and another, and so the EU must maintain a united front.
SwedishEuropa har viljan och förmågan att hålla ihop, för det är bara enighet som ger oss möjlighet att fullgöra våra uppgifter.
Europe will have the will and the ability to be united, for only union will afford us the chance to fulfil our tasks.
SwedishVi behöver inte hålla ihop för alltid.
We are not forced to stay together for ever.
SwedishMen jag tror att om vi vill hålla ihop som parlament, så måste vi också enhetligt gå in i ett förlikningsförfarande.
However, I think that if we as a Parliament want to stay together, then we must be united in a conciliation procedure too.
SwedishDet handlar om att hålla ihop samhällen.
SwedishVi måste hålla ihop ett utvidgat Europa.
SwedishFramför allt Förenta staterna, som tidigare hade vänskapliga förbindelser med denna diktator, vill till varje pris hålla ihop Irak.
America in particular, which used to be on friendly terms with this dictator, wants to keep Iraq together at any price.