"gräla" - angielskie tłumaczenie

SV

"gräla" po angielsku

SV gräla
volume_up
{czasownik}

gräla
gräla (też: visa, argumentera, hävda, bevisa)
Vi borde inte gräla om ökad privatisering, konkurrens och vad det nu må vara.
I think that we ought not to argue about greater privatisation, competition or what have you.
När en väns hus brinner ned stannar man inte upp för att gräla om vem som tappade tändstickan.
When your friend's house is burning down, you do not stop to argue over who dropped the match.
Östra och södra Europa är huvudområdena, men låt oss inte gräla om vad som är viktigast.
These are the main areas, Eastern and Southern Europe, but let us not argue about which is more important.
gräla (też: kämpa, strida, kämpa mot, slåss)
Han och jag börjar gräla... och så kommer du eller vem som helst och räddar mig... och tar med mig hem och då...
He and I get in this fight, and then you or whoever comes to my rescue and takes me home, and then...
Annars kommer vi återigen att år efter år gräla och diskutera konstitutionen i all oändlighet, och följaktligen i ännu högre grad förlora stödet från Europeiska unionens medborgare.
Otherwise, once again, for year after year, we shall be fighting, talking away endlessly about the Constitution, and consequently losing even more the support of the citizens of the European Union.
gräla (też: besvära, bråka, irritera, tjata på)
gräla (też: käbbla, uppröra, skrälla, skramla)
gräla (też: förstöra, strida, skaka, darra)
volume_up
to jar {czas.}
gräla (też: skälla ut, träta, klå upp)
gräla (też: strida, anmärka, klaga, bråka)
Vi behöver inte alls gräla så häftigt.
Mrs Pack, I really think we do not need to quarrel so bitterly.
Unionen måste visa att man kan uppnå resultat som påverkar människors liv och inte bara gräla om institutionella frågor.
The Union needs to show that it can achieve results that impact on human lives and not just quarrel about institutional matters.
Vi får inte förstöra vårt gemensamma försvars effektivitet genom att gräla om ifall vi ska försvara oss över huvud taget.
We must not ruin the effectiveness of our common defence with quarrels over whether we should defend ourselves at all.
gräla (też: bråka, väsnas)
volume_up
to row {czas.} [Bryt.]
Det är bättre att nå en överenskommelse än att fortsätta gräla inom ramen för Världshandelsorganisationen.
It is better to come to an agreement than to continue rowing within the context of the World Trade Organisation.
gräla (też: tvista, käfta)
gräla (też: käbbla, bråka, kivas)

Synonimy (szwedzki) dla "gräla":

gräla

Przykłady użycia - "gräla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.
This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
SwedishDet är bättre att nå en överenskommelse än att fortsätta gräla inom ramen för Världshandelsorganisationen.
It is better to come to an agreement than to continue rowing within the context of the World Trade Organisation.
SwedishVi får inte förstöra vårt gemensamma försvars effektivitet genom att gräla om ifall vi ska försvara oss över huvud taget.
We must not ruin the effectiveness of our common defence with quarrels over whether we should defend ourselves at all.
SwedishLåt oss sluta gräla om hur mycket som bör satsas på det ena eller andra projektet eller initiativet i fåfäng strävan efter Lissabonmålen.
The EU budget pays for subsidies to agriculture – subsidies that agriculture would function better without.
SwedishGå på zoo, gräla på aporna?
SwedishLåt oss sluta gräla om hur mycket som bör satsas på det ena eller andra projektet eller initiativet i fåfäng strävan efter Lissabonmålen.
Let us stop arguing about how much should be spent on this or that project or initiative in vain pursuit of the Lisbon Agenda.
SwedishJag slutar med att säga att vi har ingen tid till att gräla om vilka som betraktar utvidgningen ur en självisk, nationell budgetsynpunkt.
I conclude by saying that I have no time for the arguments of those who view enlargement in selfish nationalist budgetary terms.
SwedishNär jag kom hit 1994 fick jag höra att för att bli en god parlamentsledamot skulle jag behöva kritisera och kanske gräla med kommissionen varje dag.
Border control is a joint problem, and we must again stress that it is not a private concern for individual outer States.
SwedishNi kan gräla senare.
SwedishJag tycker att det egentligen inte är värt besväret att gräla på det sättet om de frågor som låg till grund för det här, vinnamn och kvoter för vin, frukt och litet juice.
In my opinion, the issues involved - wine names, quotas of wine, fruit and a couple of juices - really did not merit such a fuss.
SwedishI stället för att gräla om statistik, bevis och forskning, är det nu som vi borde göra något åt klimatförändringarnas effekter på global nivå genom verkliga åtgärder.
Rather than quarrelling over statistics, evidence and research, now is the time we need to be dealing with the impact of climate change at a global level by means of real action.
SwedishJag vore tacksam om han kunde säga till Nicolas Sarkozy att vi inte borde äventyra möjligheten att få fördraget ratificerat genom att på nytt börja gräla om förfaranden och maktbalans.
I would be grateful if he could tell President Sarkozy that we ought not to upset the prospects for ratification of the Treaty by reopening quarrels about procedures and the balance of power.
SwedishAnnars kommer vi återigen att år efter år gräla och diskutera konstitutionen i all oändlighet, och följaktligen i ännu högre grad förlora stödet från Europeiska unionens medborgare.
Otherwise, once again, for year after year, we shall be fighting, talking away endlessly about the Constitution, and consequently losing even more the support of the citizens of the European Union.
SwedishFederalismen visar över hela världen att det är det enda sättet att få alla samhällen att leva tillsammans utan att gräla, utan att ta till våld, vilket är fallet inom många andra delar av världen.
Throughout the world, federalism demonstrates that it is the only way for communities to live together without conflict, without turning to violence, as is the case in many parts of the world.